Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

11 november 2022

Financiële hulp bij verduurzamen met de nieuwe BMKB-Groen regeling

Het kabinet introduceert een Borgstelling MKB-Kredieten Groen (BMKB-Groen), om ondernemers te helpen hun onderneming te verduurzamen. Doel is via investeringen de vaak sterk gestegen energiekosten te verlagen. Ondernemers kunnen vanaf 7 november 2022 gebruik maken van de regeling.

Borgstelling MKB-krediet (BMKB)

De BMKB-regeling bestaat al langer. Dit betreft een borgstellingskrediet waarbij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat garant staat voor een gedeelte van de lening die een ondernemer wil afsluiten voor een investering. Dit geeft de financier uiteindelijk meer zekerheid om de lening te kunnen afsluiten.

BMKB-Groen (BMKB-G)

Met de uitbreiding van de regeling met BMKB-G wordt het mkb gestimuleerd te verduurzamen. De borgstelling is dan ook 75%, daar waar die voor de reguliere BMKB-regeling 50% bedraagt. Ook is de looptijd van de garantstelling verhoogd van 6 naar 12 jaar. Om nog een extra stimulans te geven heeft de overheid ook de provisie voor deze garantstelling verlaagd:

  • 2% bij een looptijd tot en met 24 kwartalen;
  • 3% bij een looptijd van 25 tot en met 48 kwartalen.

Wat zijn de voorwaarden?

De BMKB-G heeft natuurlijk wel als voorwaarde dat het gaat om groene investeringen. Daaronder worden verstaan:

  • Bedrijfsmiddelen zoals opgenomen in de EIA-energielijst
  • Overige middelen verbonden aan energie-investeringen (maximaal aandeel 50%)
  • De aanpassing of vervanging van bedrijfspanden naar tenminste Label C

Aanvragen

Ondernemers kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2023 bij de deelnemende banken terecht voor een BMKB-G aanvraag. Om een garantstelling in het kader van deze regeling aan te vragen kan contact worden opgenomen met een van de aangesloten financiers. Zij kunnen helpen bij de voorbereiding van de aanvraag. De exacte beschikbaarheid verschilt per bank. Nadere informatie daarover kan bij de individuele bank opgevraagd worden. De lijst met deelnemende financiers is te vinden op de site van de RVO.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Verlenging borgstellingsregeling MKB

Verlenging borgstellingsregeling MKB

16-06-2022

Wil je gebruik maken van de Borgstellingsregeling MKB-kredieten (BMKB-regeling)? Goed nieuws: de regeling is verlengd tot 1 juli 2023, omdat het een doelmatige en doeltreffende regeling is gebleken volgens de evaluatie.
Wesley Groen

Wesley Groen

Assistent-accountant

Bedrijfsovername en fusie

Bedrijfsovername en fusie

Een fusie of bedrijfsovername heeft financieel, fiscaal en juridisch grote gevolgen. Daarom is het verstandig om onze specialisten in te schakelen.
Snelstart

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.