Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

24 januari 2020

Fosfaatruimte en -klasse gewijzigd

De eerdere voorstellen voor aanpassing van de fosfaatgebruiksnormen en de fosfaatklassen zijn definitief doorgegaan. Nieuw is een extra verhoging van de fosfaatnorm, onder voorwaarden, als u een biologisch bedrijf heeft met bouwland met de fosfaattoestand hoog.

Fosfaatklasse en fosfaatgebruiksnormen

In tabel 1 staan de fosfaatklasse en de fosfaatgebruiksnormen die vanaf 2020 gelden. De normen bij de fosfaattoestand 'laag' en 'neutraal' (nieuw) zijn verhoogd en geven daardoor meer ruimte op uw bedrijf. De normen bij 'hoog' zijn (fors) aangescherpt.

Tabel 1. Indeling fosfaatklassen en -gebruiksnormen vanaf 2020

FosfaatklasseGraslandGraslandBouwlandBouwland
PAL-getalNorm1Pw-getalNorm1
Arm< 16120 (120)< 25120 (120)
Laag16 - 26105 (100)25 - 3580 (75)
Neutraal27- 4095 (90)36 - 4570 (60)
Ruim41 - 5090 (90)46 - 5560 (60)
Hoog> 5075 (80)> 5540 (50)

1 De norm tussen haakjes is de oude norm van 2019.

Extra norm 'bouwland hoog'

Zoals eerder is aangekondigd kunt u de fosfaatgebruiksnorm voor 'bouwland hoog' met 5 kg verhogen. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het op betreffende percelen aanwenden van minimaal 20 kg fosfaat per ha uit organische stofrijke meststoffen. Heeft u een biologisch bedrijf? Dan mag u onder deze voorwaarden de norm met 10 kg verhogen.

Reken uw fosfaatruimte 2020 uit op basis van de normen uit de tabel. Wij helpen u graag.

Besluit over derde steunpakket eind augustus

01-07-2020

Minister Koolmees van het ministerie van SZW heeft aangekondigd dat het kabinet eind augustus beslist of er opnieuw steunmaatregelen voor bedrijven worden getroffen vanwege de coronacrisis.

Goede Brexit-voorbereiding essentieel

06-07-2020

Voer jij handel in de Verenigd Koninkrijk? Zorg dan dat je voorbereid bent op de Brexit. De overgangsperiode waarin voor het VK nog de EU-regels en -wetten gelden loopt 31 december definitief op zijn einde. Door de coronacrisis blijkt dat de Brexit een beetje naar de achtergrond is verdwenen bij bedrijven. Een goede voorbereiding blijft echter essentieel!

Corona: onbeperkt bijverdienen voor studenten

22-06-2020

Ontvang jij studiefinanciering? In 2020 mogen studenten onbeperkt bijverdienen zonder consequenties voor de studiefinanciering. Dit om studenten tegemoet te komen die in een cruciaal beroep werken en door de coronacrisis meer uren maken.

Arjen Hoogland

Belastingadviseur