24 januari 2020

Fosfaatruimte en -klasse gewijzigd

De eerdere voorstellen voor aanpassing van de fosfaatgebruiksnormen en de fosfaatklassen zijn definitief doorgegaan. Nieuw is een extra verhoging van de fosfaatnorm, onder voorwaarden, als je een biologisch bedrijf hebt met bouwland met de fosfaattoestand hoog.

Fosfaatklasse en fosfaatgebruiksnormen

In tabel 1 staan de fosfaatklasse en de fosfaatgebruiksnormen die vanaf 2020 gelden. De normen bij de fosfaattoestand 'laag' en 'neutraal' (nieuw) zijn verhoogd en geven daardoor meer ruimte op jouw bedrijf. De normen bij 'hoog' zijn (fors) aangescherpt.

Tabel 1. Indeling fosfaatklassen en -gebruiksnormen vanaf 2020

FosfaatklasseGraslandGraslandBouwlandBouwland
PAL-getalNorm1Pw-getalNorm1
Arm< 16120 (120)< 25120 (120)
Laag16 - 26105 (100)25 - 3580 (75)
Neutraal27- 4095 (90)36 - 4570 (60)
Ruim41 - 5090 (90)46 - 5560 (60)
Hoog> 5075 (80)> 5540 (50)

1 De norm tussen haakjes is de oude norm van 2019.

Extra norm 'bouwland hoog'

Zoals eerder is aangekondigd kun je de fosfaatgebruiksnorm voor 'bouwland hoog' met 5 kg verhogen. Je moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het op betreffende percelen aanwenden van minimaal 20 kg fosfaat per ha uit organische stofrijke meststoffen. Heb je een biologisch bedrijf? Dan mag je onder deze voorwaarden de norm met 10 kg verhogen.

Reken jouw fosfaatruimte 2020 uit op basis van de normen uit de tabel. Wij helpen je graag.

Tot slot

Lees ook onze andere agro-gerelateerde artikelen:

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Nmbrs
Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Lees verder
arrow right
Corona update | oktober 2020
Om bedrijven te ondersteunen die door de coronacrisis worden getroffen komt het kabinet opnieuw met steunmaatregelen. De nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al bestaande regelingen en betreffen vooral de uitbreiding van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). In december van dit jaar wordt opnieuw overlegd over het steunpakket. Je leest alle nieuwe steunmaatregelen in de onderstaande blokken. Het is een handig naslagwerk voor jou als ondernemer. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op.
Lees verder
arrow right