Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

24 januari 2020

Fosfaatruimte en -klasse gewijzigd

De eerdere voorstellen voor aanpassing van de fosfaatgebruiksnormen en de fosfaatklassen zijn definitief doorgegaan. Nieuw is een extra verhoging van de fosfaatnorm, onder voorwaarden, als u een biologisch bedrijf heeft met bouwland met de fosfaattoestand hoog.

Fosfaatklasse en fosfaatgebruiksnormen

In tabel 1 staan de fosfaatklasse en de fosfaatgebruiksnormen die vanaf 2020 gelden. De normen bij de fosfaattoestand 'laag' en 'neutraal' (nieuw) zijn verhoogd en geven daardoor meer ruimte op uw bedrijf. De normen bij 'hoog' zijn (fors) aangescherpt.

Tabel 1. Indeling fosfaatklassen en -gebruiksnormen vanaf 2020

FosfaatklasseGraslandGraslandBouwlandBouwland
PAL-getalNorm1Pw-getalNorm1
Arm< 16120 (120)< 25120 (120)
Laag16 - 26105 (100)25 - 3580 (75)
Neutraal27- 4095 (90)36 - 4570 (60)
Ruim41 - 5090 (90)46 - 5560 (60)
Hoog> 5075 (80)> 5540 (50)

1 De norm tussen haakjes is de oude norm van 2019.

Extra norm 'bouwland hoog'

Zoals eerder is aangekondigd kunt u de fosfaatgebruiksnorm voor 'bouwland hoog' met 5 kg verhogen. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het op betreffende percelen aanwenden van minimaal 20 kg fosfaat per ha uit organische stofrijke meststoffen. Heeft u een biologisch bedrijf? Dan mag u onder deze voorwaarden de norm met 10 kg verhogen.

Reken uw fosfaatruimte 2020 uit op basis van de normen uit de tabel. Wij helpen u graag.

John van der Graaf

John van der Graaf

Accountant Administratieconsulent

Beoordelen jaarrekening

Beoordelen jaarrekening

Een beoordelingsverklaring kan de oplossing zijn als je meer behoefte hebt aan zekerheid. Daarnaast kun je bij ons terecht voor de verplichte beoordeling. 
Zelfstandig aangiftemedewerker

Zelfstandig aangiftemedewerker

  • Den Helder
  • 32-40 uur
  • studerend/afgerond HBO (Fiscaal) Recht
Extra informatie voor tegemoetkoming vaste lasten binnen twee weken aanleveren

Extra informatie voor tegemoetkoming vaste lasten binnen twee weken aanleveren

24-05-2022

Als je de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aanvraagt, is het mogelijk dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) extra informatie van je vraagt. Het is belangrijk dat je dit binnen twee weken na dit verzoek aanlevert. Doe je dit niet, dan loop je de TVL mis.
Visionplanner

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.