Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

31 januari 2020

Gebruikelijk loon dga

Als je als dga of partner werkzaamheden voor de bv verricht ben je verplicht om het gebruikelijk loon op te nemen. Het gebruikelijk loon mag niet worden vervangen door een onkostenvergoeding.

Hoogte gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon dient in 2020 ten minste € 46.000 te bedragen. Het kan ook worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij jouw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 46.000.

Alleen onkostenvergoeding

Eerder besliste het gerechtshof Amsterdam dat het in strijd is met de wet om in plaats van een gebruikelijk loon alleen een onkostenvergoeding toe te kennen. Dit is ook niet mogelijk bij geringe werkzaamheden. Een startende ondernemer had in plaats van het gebruikelijk loon zichzelf een onkostenvergoeding toegekend. Dit werd afgewezen door het hof. Omdat het in deze zaak ging om een bv die in mei van het jaar gestart was, werd het gebruikelijk loon door het hof wel beperkt tot een bedrag van € 27.500.

Let op!
Startende bv's kunnen onder voorwaarden een lager gebruikelijk loon uitbetalen dan het minimum van € 46.000.

Voorwaarden

Een lager gebruikelijk loon is toegestaan voor innovatieve starters en voor starters die het gebruikelijk loon door het opstarten van de onderneming niet kunnen betalen, bijvoorbeeld als er veel is geïnvesteerd of als de bv een lage cashflow heeft. Dit mag maximaal gedurende drie jaar.

Let op!
Innovatieve bedrijven dienen onder meer over een S&O-verklaring te beschikken om een lager gebruikelijk loon te mogen betalen.

Wil je meer weten over het gebruikelijk loon voor de dga of partner? Wij adviseren je graag.

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.

Aanvraag subsidie praktijkleren geopend

02-07-2020

Heb je het afgelopen schooljaar een praktijk- of werkleerplaats aangeboden aan een student? Je kunt tot 16 september 17:00 uur de definitieve subsidie aanvragen.

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.

Starten

Als startende ondernemer komt er ontzettend veel op je af waar je niet altijd kennis van hebt. Graag zetten wij samen met jou de eerste stap tot succes!