Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

19 september 2022

Bijzondere minimumloonsverhoging betekent ook hogere verlofuitkering

Per 1 januari 2023 is er een voorgenomen bijzondere minimumloonsverhoging. Hierdoor stijgt ook de uitkering van jouw werknemer die het minimumloon verdient en die aanvullend geboorteverlof of betaald ouderschapsverlof opneemt. Houd dit als werkgever in de gaten.

Bijzondere minimumloonsverhoging

Een bijzondere minimumloonsverhoging kan alleen met een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Als gevolg daarvan stijgen alle (volledig) aan het minimumloon gekoppelde regelingen mee. Dat geldt ook voor de loongerelateerde uitkeringen voor het aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof.

Voor jouw werknemer die het minimumloon verdient en die na 1 januari 2023 een loongerelateerde uitkering ontvangt, werkt een minimumloonsverhoging door in het dagloon en daarmee ook in de uitkering. Die uitkering zal namelijk gebaseerd zijn op een referteperiode die (gedeeltelijk) na 1 januari 2023 ligt. Een bijzondere minimumloonsverhoging heeft volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) waarschijnlijk alleen effect op de loongerelateerde uitkeringen voor werknemers met een loon tot maximaal 130% van het minimumloon.

Uitkering is 70% van het dagloon

Gedurende het aanvullend geboorteverlof en het betaald ouderschapsverlof betaalt het UWV een uitkering van 70% van het dagloon van jouw werknemer. Er geldt een maximumdagloon. De uitkering van jouw werknemer is nooit hoger dan 70% van het maximumdagloon.

Berekening van het dagloon

Het dagloon van jouw werknemer wordt door het UWV op de volgende manier berekend: het UWV neemt de datum van één maand voor het verlof. Bij een vierwekenperiode wordt de datum van vier weken voor het verlof genomen. Vanaf die datum gaat het UWV één jaar terug, dat is de referteperiode. Vervolgens wordt het totale sv-loon in dat jaar berekend. Het sv-loon is het loon waarover belasting en socialeverzekeringspremies worden betaald. Het sv-loon wordt door 261 dagen gedeeld. Dat is het gemiddeld aantal werkdagen per jaar. Is jouw werknemer korter in dienst? Dan wordt het sv-loon gedeeld door het aantal werkdagen dat je jouw werknemer salaris betaalde vanaf de datum waarop de werknemer bij jou in dienst kwam. De uitkomst hiervan is het dagloon.

Let op!

Hoeveel het minimumloon per 1 januari 2023 stijgt, maakt het kabinet bekend op Prinsjesdag.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Wijziging in het betaald ouderschapsverlof augustus 2022

Wijziging in het betaald ouderschapsverlof augustus 2022

De verlofregelingen voor ouders met pasgeboren kinderen worden steeds verder uitgebreid. Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers met een kind dat nog geen 1 jaar oud is, recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof via het UWV. Het aanvragen van deze regeling is mogelijk vanaf 9 augustus 2022.
Junior Casemanager verzuim

Junior Casemanager verzuim

  • Hoorn
  • 28-40 uur
  • HRM-gerelateerde opleiding
Schenken en erven

Schenken en erven

Denk je aan een schenking aan je kind of een goed doel? Het financiële steuntje voor nu is misschien een goed moment om ook na te denken over jouw erfenis.
Update lonenspecial 2022

Update lonenspecial 2022

In de update van de lonenspecial 2022 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. De lonenspecial is een handig naslagwerk voor jou als werkgever. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. 
iMUIS by King

iMUIS by King

Met iMUIS by King heb je overzicht en grip op jouw financiën. 
Gebruikelijk loon verlagen, mag dat?

Gebruikelijk loon verlagen, mag dat?

29-08-2022

Jaarlijks ben je als dga verplicht om gebruikelijk loon op te nemen uit jouw bv. Hoe zit het met de huidige crisistijd? Mag je jouw gebruikelijk loon dan verlagen? En wat zijn hiervoor de voorwaarden?