Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

13 september 2022

IACK bij gescheiden partners

Als je als gescheiden partners de zorg hebt voor een of meer kinderen jonger dan 12 jaar en deze gelijkelijk verdeelt, heb je recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Een voorwaarde is dat de zorg gelijkelijk verdeeld is, al wijkt men daar van af tijdens vakantie.

IACK

De IACK is een extra heffingskorting voor alleenstaande ouders met een kind dat aan het begin van het jaar jonger is dan 12 jaar. Ook ouders die niet alleenstaand zijn maar minder verdienen dan hun partner, hebben recht op de IACK. De IACK bedraagt in 2022 maximaal € 2.534.

Ook voor co-ouders

Co-ouders kunnen, onder voorwaarden, allebei recht hebben op de IACK. Hierover is in het verleden al regelmatig geprocedeerd. Thans is bepaald dat dit recht bestaat als de dagelijkse opvang en opvoeding ongeveer gelijk tussen de ouders verdeeld is. Hiervoor moet het kind in een herhalend ritme bij beide ouders in totaal minimaal 156 dagen per kalenderjaar verblijven.

Wat is een herhalend ritme?

In een zaak bij de rechtbank Den Haag stond de vraag centraal wat precies onder een ‘herhalend ritme’ moet worden verstaan. Concreet ging het om de vraag of tijdens vakanties een ander ritme mag worden afgesproken dan buiten de vakantieperiodes.

Zorgverdeling essentieel

Volgens de rechter is het belangrijkste criterium voor co-ouderschap de vraag of de zorg gelijkelijk is verdeeld. Of er tijdens de vakanties andere afspraken rond de opvang en verdeling van de zorg zijn dan buiten de vakantie, is volgens de rechter niet van belang, zo lang de zorg maar min of meer gelijk verdeeld wordt. Dat was in deze zaak het geval, zodat de IACK aan beide ouders werd toegekend.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

WNT-controle

WNT-controle

Ben je een (semi-)publieke instelling en val je onder de wet normering topinkomens (WNT)? Wij kunnen de accountantscontrole volgens het WNT-protocol uitvoeren en je van de benodigde verklaring voorzien.
Exact

Exact

Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Max van Sprang

Max van Sprang

Administratief medewerker

Subsidies

Subsidies

Er zijn ruim 3.000 subsidies in Nederland, alleen zijn nog veel mogelijke subsidies en regelingen onbekend. Maak jij al gebruik van de mogelijkheden?
Lisenka Dekker

Lisenka Dekker

Assistent-accountant