18 mei 2018

Jubileumuitkering fiscaal interessant

Volgens werkgeversorganisatie AWVN neemt het aantal cao-afspraken over jubileumuitkeringen af. Een dergelijke uitkering is fiscaal echter wel interessant.

Liever scholing

De AWVN geeft aan dat werkgevers liever investeren in om- en bijscholing. Toch is in Nederland nog bijna één op de drie werknemers tien jaar of langer werkzaam bij dezelfde werkgever. Een jubileumuitkering die niet is opgenomen in de cao kan ook niet zomaar geschrapt worden, aangezien het een arbeidsvoorwaarde is. Via de cao kan de uitkering wel worden vervangen door iets anders.

Tip: Fiscaal voordelig
Een jubileumuitkering is fiscaal wel voordelig. Een werkgever kan immers bij een diensttijd van 25 jaar en 40 jaar een bruto maandloon belastingvrij netto uitkeren. Dit hoeft niet perse op het tijdstip waarop de werknemer 25 of 40 jaar in dienst is. Het mag dus ook op een later moment.

Let op!
Tot het maandloon behoort ook 1/12 deel van het vakantiegeld en van vaste gegarandeerde bijzondere beloningen, zoals een bonus.

Cadeau belast

Een cadeau ter ere van het dienstjubileum is belast als loon. Dat geldt ook als het een zogenaamd cadeau met ideële waarde betreft, zoals een horloge met inscriptie. Voor de waarde moet u uitgaan van de waarde in het economisch verkeer, ofwel de winkelwaarde.

Werkkostenregeling

Een dergelijk cadeau kunt u wel onderbrengen in de werkkostenregeling en zo voorkomen dat de werknemer belasting moet betalen over het cadeau. Ook kunt u jubileumuitkeringen op andere momenten of die meer bedragen dan het maandloon, onderbrengen in de werkkostenregeling.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Casemanager
Ken jij de Wet Verbetering Poortwachter tot in de detail en ben je helemaal thuis in verzuimbeleid? Werk je graag samen met verschillende specialisten om de inzetbaarheid van de werknemers van de relaties van Omnyacc te verbeteren? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Lees verder
arrow right
Anja Nieuwenweg

Anja Nieuwenweg

Belastingadviseur

Salarisadviseur
Je bent onderdeel van een team dat een compleet en uniek werkgeverspakket biedt. Het team is een mix van young professionals en ervaren specialisten.
Lees verder
arrow right
ANBI-verplichting: aantonen van algemeen belang
Instellingen met Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)-status komen in aanmerking voor speciale fiscale voordelen. Ze dienen echter wel aan te tonen dat ze handelen in het algemeen belang.
Lees verder
arrow right
Begeleiden belastingcontrole
Staat de Belastingdienst binnenkort bij jou op de stoep voor een controle? Dat kan, want per jaar controleren zij tienduizenden ondernemers.
Lees verder
arrow right