Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

Juni 2010

Kom je in aanmerking voor de artikel 23-vergunning?


Indien je goederen voor jouw onderneming inkoopt van leveranciers in het buitenland heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar de goederen worden ingekocht. Voer je goederen in van buiten de Europese Unie? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de artikel-23 vergunning, waarmee je de afdracht van btw kunt verleggen!

In beginsel geldt dat als je goederen invoert uit landen buiten de Europese Unie, je btw moet afdragen bij de douane op de aangifte ten invoer. Echter, als je geregeld goederen invoert, kun je voor de btw gebruikmaken van de zogenoemde verleggingsregeling bij invoer. Hiermee betaal je de btw niet bij de douane op het moment van de invoer, maar verleg je de betaling naar de periodieke btw-aangifte. Als je daar recht op hebt, kun je de btw op diezelfde aangifte weer als voorbelasting aftrekken.

Voor sommige goederen is de verlegging verplicht, in andere gevallen moet je in het bezit zijn van een invoervergunning; de zogenaamde artikel 23-vergunning. Voor het verkrijgen van deze vergunning moet je voldoen aan drie voorwaarden:

  • Jouw onderneming is in Nederland gevestigd (of je maakt gebruik van een fiscaal vertegenwoordiger of vaste inrichting in Nederland).
  • Jij voert geregeld goederen in of laat de goederen invoeren.
  • De inrichting van jouw bedrijfsadministratie maakt het mogelijk om te zien hoeveel btw je verschuldigd bent bij invoer van goederen.

Als je een artikel 23-vergunning krijgt om de verleggingsregeling bij invoer toe te passen, dan ontvang je een codenummer (jouw btw-identificatienummer) van de Belastingdienst. Je dient dit nummer op alle invoerpapieren te vermelden. Wij adviseren je contact met ons op te nemen om een eventuele aanvraag van deze artikel 23-vergunning in gang te zetten.

Let op!
Ook als je in het bezit bent van een artikel 23-vergunning moet je nog wel aangifte ten invoer doen. Hierop vermeld je het bovengenoemde codenummer. Je moet ook kunnen aantonen voor wie de goederen zijn bestemd, bijvoorbeeld door middel van een kopiefactuur, of een kopie van de vracht- en ladingspapieren.

http://omnyacc.bitpu...

WTZi: verantwoordingsplicht

WTZi: verantwoordingsplicht

Lever je zorg? En heb je een WTZi-toelating? Dan ben je vanuit de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan de overheidsinstantie CIBG over de manier waarop je het geld uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet besteedt. 
Filippus Akkerman

Filippus Akkerman

Agrarisch bedrijfsadviseur

Actuele rekenmodule voor waardebepaling agrarisch bedrijf

Actuele rekenmodule voor waardebepaling agrarisch bedrijf

08-02-2021

De Belastingdienst heeft een rekenmodule gepubliceerd waarmee de waarde van een agrarisch bedrijf kan worden berekend voor de erf- en schenkbelasting. De rekenmodule is een actuele versie van een al bestaande.
Stabiliseren/reorganiseren

Stabiliseren/reorganiseren

Dit is het moment om jouw organisatie een spiegel voor te houden. Samen stellen wij jouw processen scherp voor de volgende stap.
Relatiebeheerder

Relatiebeheerder

  • Heerhugowaard
  • 32-40 uur
  • HBO-BE/Accountancy
Update lonenspecial

Update lonenspecial

In de update van de lonenspecial 2020 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. De lonenspecial is een handig naslagwerk voor jou als werkgever. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op.