8 mei 2023

Lager forfait voor verpachte landbouwgronden en obligaties box 3?

Na een onderzoek is het kabinet tot de conclusie gekomen dat een apart (lager) forfait voor vermogensbestanddelen waarvoor een wettelijk maximum geldt (verpachte landbouwgronden) en laag renderende beleggingen (obligaties) niet wenselijk wordt geacht. 

Forfait 6,17%

Alle vermogensbestanddelen die niet kunnen worden aangemerkt als bank- of spaartegoed vallen in de categorie overige bezittingen, waarvoor in 2023 een forfaitair rendement van 6,17% geldt. Voor bepaalde vermogensbestanddelen, waaronder vermogensbestanddelen waarvoor een (veel) lager wettelijk maximum geldt en laag renderende beleggingen, wordt dit forfait als onrechtvaardig hoog ervaren. Daarom onderzocht het kabinet de mogelijkheid van aparte categorieën met een eigen forfaitair rendement.

Verpachte landbouwgronden

Voor verpachte landbouwgronden geldt een maximale pachtprijs van 2% van de vrije verkeerswaarde. Dit is veel lager dan de 6,17% die geldt in de categorie overige bezittingen. Dit forfait van 6,17% bestaat echter niet alleen uit direct rendement (de pachtprijs van maximaal 2%), maar ook uit indirect rendement (waardeontwikkelingen). Het kabinet geeft aan dat de waarde van de gronden vanaf 2012 met gemiddeld 64% is toegenomen. Daarmee zou een forfait voor verpachte landbouwgronden, indicatief, uitkomen op 6,50%. Om die reden acht het kabinet een aparte categorie onwenselijk.

Obligaties

Met een apart forfait voor obligaties zou gemiddeld beter bij het werkelijke rendement kunnen worden aangesloten. Veel belastingplichtigen beleggen echter in beleggingsfondsen. Die beleggingsfondsen zijn samengesteld uit onder andere aandelen, onroerend goed en obligaties. Het is voor banken niet mogelijk om het aandeel obligaties in beleggingsfondsen apart aan de Belastingdienst door te geven. De samenstelling van deze fondsen is namelijk niet bekend en wijzigt bovendien in de tijd. Om die reden acht het kabinet ook hier een aparte categorie onwenselijk.

Geen tegenbewijsregeling

Het kabinet onderzocht ook nog de mogelijkheid van een tegenbewijsregeling waardoor belastingplichtigen kunnen aantonen dat hun werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement. Zo’n tegenbewijsregeling vindt het kabinet echter niet verstandig. Zo zou zo’n regeling selectief gebruikt worden (alleen in de jaren dat het werkelijk rendement lager is) en een groot beroep doen op het doenvermogen van de belastingplichtige en op de capaciteit in de uitvoering bij de Belastingdienst.

Let op!

Deze plannen moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Nmbrs
Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Lees verder
arrow right
Handleiding van Belastingdienst voor internationale artiesten en sporters
De Belastingdienst heeft een handleiding gepubliceerd over de vennootschapsbelasting op inkomsten van internationaal opererende artiesten en sporters, die worden ontvangen door vennootschappen die onder de Nederlandse vennootschapsbelasting vallen. Deze handleiding dient als hulpmiddel om dubbele belastingheffing te voorkomen.
Lees verder
arrow right
Opstarttijd als werktijd: zaak bij gerechtshof Den Haag
Tijdens werktijd werkt de werknemer op instructie van de werkgever. Het dagelijkse opstarten en inloggen was het onderwerp van een zaak bij het gerechtshof Den Haag over de vraag of deze tijd als werktijd moet worden gezien.
Lees verder
arrow right
Exact
Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Lees verder
arrow right
Wat te doen bij een defecte parkeerautomaat?
Op veel plaatsen in Nederland moet je betalen om je voertuig te parkeren. Maar wat als je wilt betalen, maar dit niet kunt omdat de parkeerautomaat defect is? Wat oordeelde Gerechtshof Den Haag hierover wat er dan redelijkerwijs geëist kan worden?
Lees verder
arrow right
Accountant Den Helder
Twijfel je weleens over de koers die je wilt varen met je bedrijf? Of is het prettig zo nu en dan te kunnen klankborden? Bij Omnyacc Den Helder staan er 70 specialisten voor je klaar. Naast de accountant die voor jou de jaarrekening opstelt en je op breed financieel vlak adviseert, vind je bij ons een team van specialisten die antwoord geeft op al jouw ondernemersvragen. Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Lees snel verder.
Lees verder
arrow right