4 januari 2023

Landbouwnormen 2022 

Verpacht je landbouwgrond? De waarde van deze grond moet je aangeven in box 3.  Jaarlijks publiceert de Belastingdienst de cijfers inzake de waardering hiervan. Ook zijn de landbouwnormen 2022 voor de btw-aangifte bekend.

Landbouwnormen btw-aangifte

De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor onttrekkingen voor eigen gebruik en de richtlijnen voor het bepalen van het privégebruik voor het jaar 2022 bekendgemaakt. Het gaat om de normen voor het eigen verbruik van de meest gangbare agrarische producten en richtlijnen voor het privégedeelte van de kosten van energie en water. De cijfers zijn nodig zijn voor de laatste btw-aangifte over 2022.

Soms geen normbedragen

Bij sommige producten zijn geen normbedragen opgenomen, zoals bij vleeskalkoenen. Agrariërs moeten dan zelf hun verbruik berekenen met behulp van een dagprijs.

Verpachting

De cijfers inzake verpachting hebben betrekking op verpacht grasland en akkerland die ten behoeve van de landbouw worden gebruikt. De cijfers kunnen dus niet voor andere grondsoorten gebruikt worden, zoals voor tuinland of boomgaarden en voor grond bestemd voor recreatie.

Verpachte grond

De waarde van verpachte grond is een percentage van de waarde van onverpachte grond. De hoogte van het percentage is weer afhankelijk van de nog resterende looptijd van de pacht. Hoe korter de resterende looptijd, hoe hoger het percentage. Dit is minimaal 60% en maximaal 98% van de waarde in onverpachte staat.

Uiteenlopende waardes

De waarde van de grond verschilt per regio enorm. Zo bedraagt de normwaarde van een hectare grond op de Waddeneilanden € 37.300, terwijl deze in de zuidelijke IJsselmeerpolders € 147.900 is.

Tip!

Je vindt alle waarden hier.

Heffing box 3

Verpachte gronden moeten voor de belastingheffing in box 3 aangemerkt worden als beleggingen/andere bezittingen. Hiervoor wordt een rendement verondersteld dat voor 2023 waarschijnlijk 6,17% bedraagt. Dit percentage wordt nog definitief vastgesteld. Over dit veronderstelde rendement betaal je 32% belasting.

Lagere waarde?

Ben je van mening dat de waarde van jouw grond lager is, dan kun je hiervan afwijken. Je dient dan wel te onderbouwen waarom naar jouw mening de standaardwaardering op jouw grond niet van toepassing is.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Beoordelen jaarrekening
Een beoordelingsverklaring kan de oplossing zijn als je meer behoefte hebt aan zekerheid. Daarnaast kun je bij ons terecht voor de verplichte beoordeling. 
Lees verder
arrow right
Exact
Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Lees verder
arrow right
HR-adviseur (intern)
Je hebt een frisse kijk op het HR-vak. Daarbij stel je beleid op, durf je dit en meer bespreekbaar te maken en kom je met praktische oplossingen. De ideale mix voor deze rol op de nieuw te vormen HR-afdeling. Ga jij deze uitdaging met beide handen aan?
Lees verder
arrow right
Unit4
Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.
Lees verder
arrow right
Snelstart
SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.
Lees verder
arrow right