Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

21 december 2022

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) in hoofdlijnen

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is op hoofdlijnen uitgewerkt. De regeling is in het leven geroepen om energie-intensieve mkb-bedrijven financieel te ondersteunen vanwege de huidige hoge energieprijzen.

7% van de omzet

Om in aanmerking te komen voor TEK moeten de energiekosten minstens 7% van jouw omzet bedragen. Of dit het geval is, wordt vooraf getoetst. Deze voorwaarde was al bekend.

Verbruik geschat

Voor de TEK zullen de energiekosten van de ondernemer echter niet op basis van zijn daadwerkelijke gebruik en de actuele prijs berekend worden, maar worden geschat op basis van historische gegevens en een gemodelleerde prijs. Deze prijs wordt in januari 2023 bekendgemaakt.

Historisch verbruik

Het gas- en elektraverbruik ter bepaling van de TEK wordt mede bepaald aan de hand van het standaardjaarverbruik aan gas en elektriciteit. Dit zijn prognoses van de netbeheerder voor het verbruik van de komende twaalf maanden, onder meer gebaseerd op het historisch verbruik. De peildatum voor deze gegevens is 1 januari 2023.

Modelprijs 2022

Er wordt gerekend met een modelprijs voor 2022 voor gas en elektriciteit. Dit is het gemiddelde van de prijzen van het vierde kwartaal van 2022 en wordt berekend door het CBS.

Jaaromzet

De omzet van bedrijven wordt bepaald aan de hand van de omzetgegevens over het jaar 2022. Voor de meeste bedrijven zullen deze gegevens uiterlijk 31 januari 2023 beschikbaar zijn.

Voorschot van 60%

Ondernemers kunnen hun subsidieaanvraag digitaal indienen bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan vanaf het eerste kwartaal van 2023. Ondernemers krijgen in eerste instantie een voorschot van 60%.

Correctie prijsplafond

Het verbruik dat valt onder het prijsplafond voor kleinverbruikers, wordt in mindering gebracht op het standaardjaarverbruik. Op deze manier wordt voorkomen dat ondernemers voor een deel van het verbruik tweemaal worden gecompenseerd. Het prijsplafond kent een maximumtarief tot een verbruik van 1.200 m3 gas, 2.900 kilowattuur (kWh) elektriciteit en 37 gigajoule (GJ) stadsverwarming. Deze tarieven zijn € 0,40 per kWh elektriciteit, € 1,45 per m3 gas en € 47,38 per GJ stadswarmte.

Voorwaarden aan omzet of winst?

Het kabinet bekijkt nog of er voorwaarden gesteld kunnen worden aan de TEK op basis van bijvoorbeeld omzetgroei of winstgevendheid. Dit om ervoor te zorgen dat de steun zo gericht mogelijk gegeven kan worden aan bedrijven die het echt nodig hebben.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

De voorwaarden van de TEK bekend

De voorwaarden van de TEK bekend

17-10-2022

De voorwaarden rond de tegemoetkoming energiekosten (TEK) zijn bekend. De regeling is in het leven geroepen om energie-intensieve mkb-bedrijven financieel te ondersteunen vanwege de huidige hoge energieprijzen. De TEK gaat gelden vanaf 1 november 2022, maar zal waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal van 2023 worden opengesteld.
Voor wie is de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)?

Voor wie is de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)?

02-11-2022

Het verwachte gebruik van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De geleverde informatie is gebaseerd op een steekproef van het CBS en geeft onder meer aan hoeveel procent van de mkb-bedrijven binnen een bepaalde sector waarschijnlijk aan de energie-intensiteitsdrempel van 12,5% voldoet.
Update lonenspecial 2022

Update lonenspecial 2022

In de update van de lonenspecial 2022 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. De lonenspecial is een handig naslagwerk voor jou als werkgever. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. 
Nmbrs

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Inkomens- en verzuimverzekering

Inkomens- en verzuimverzekering

Als ondernemer kun je niet alle risico’s zelf dragen. Het verzuimrisico is daar een mooi voorbeeld van.