25 mei 2023

Maandelijkse incasso voor motorrijtuigenbelasting vrachtwagens

Vanaf 1 juni 2023 kan de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagen via automatische incasso aan de Belastingdienst worden betaald.

Paarse krokodil

Eind 2006 trad een wet in werking met daarin een aantal maatregelen om de administratieve lasten te verminderen, ook wel bekend onder het Wijzigingsplan 'Paarse krokodil'. Eén van die maatregelen betrof de mogelijkheid om de motorrijtuigenbelasting (hierna: mrb) voor vrachtwagens automatisch te laten incasseren door de Belastingdienst.

Vanaf 1 juni 2023

Oorspronkelijk zou deze maatregel per 1 januari 2008 in werking treden. Voor deze maatregel was echter een nieuw automatiseringssysteem bij de Belastingdienst nodig. Om die reden kon de maatregel nog niet in werking treden. Vanaf 1 juni 2023 wordt het nu echter wel mogelijk om de mrb voor vrachtwagens per automatische maandincasso te laten incasseren.

Let op!

De betaling van de mrb voor vrachtwagens gebeurt nu per kwartaal of per jaar.

Tip!

Voor alle andere motorrijtuigen is het al langer mogelijk om per automatische maandincasso te betalen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

BPM stijgt komende vier jaar verder
De belasting die bij aankoop van een nieuwe personenauto betaald moet worden (BPM), gaat de komende vier jaar stijgen. Dit is op Prinsjesdag in het Belastingplan 2022 bekendgemaakt.
Lees verder
arrow right
Vrachtwagenheffing in 2027
De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstel voor de vrachtwagenheffing aangenomen. Deze regeling houdt in dat er voor bedrijfsauto’s van meer dan 3.500 kilo een heffing per verreden kilometer betaald moet worden. De invoeringsdatum is later dan oorspronkelijk de bedoeling was.
Lees verder
arrow right
Plannen wijzigingen concurrentiebeding
Heb je een concurrentiebeding opgenomen in de arbeidscontracten van jouw werknemers? Er zijn vanuit het kabinet plannen om het concurrentiebeding te hervormen om zo onnodige beperkingen van zo’n beding en rechterlijke procedures tegen te gaan.
Lees verder
arrow right
Agro: vrijstelling fosfaat bij organische stofrijke mest
Gebruik je organische stofrijke mest, zoals bijvoorbeeld compost of strorijke vaste mest? Dan hoef je, onder voorwaarden, niet alle fosfaat mee te tellen.
Lees verder
arrow right