25 mei 2023

Maandelijkse incasso voor motorrijtuigenbelasting vrachtwagens

Vanaf 1 juni 2023 kan de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagen via automatische incasso aan de Belastingdienst worden betaald.

Paarse krokodil

Eind 2006 trad een wet in werking met daarin een aantal maatregelen om de administratieve lasten te verminderen, ook wel bekend onder het Wijzigingsplan 'Paarse krokodil'. Eén van die maatregelen betrof de mogelijkheid om de motorrijtuigenbelasting (hierna: mrb) voor vrachtwagens automatisch te laten incasseren door de Belastingdienst.

Vanaf 1 juni 2023

Oorspronkelijk zou deze maatregel per 1 januari 2008 in werking treden. Voor deze maatregel was echter een nieuw automatiseringssysteem bij de Belastingdienst nodig. Om die reden kon de maatregel nog niet in werking treden. Vanaf 1 juni 2023 wordt het nu echter wel mogelijk om de mrb voor vrachtwagens per automatische maandincasso te laten incasseren.

Let op!

De betaling van de mrb voor vrachtwagens gebeurt nu per kwartaal of per jaar.

Tip!

Voor alle andere motorrijtuigen is het al langer mogelijk om per automatische maandincasso te betalen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

BPM stijgt komende vier jaar verder
De belasting die bij aankoop van een nieuwe personenauto betaald moet worden (BPM), gaat de komende vier jaar stijgen. Dit is op Prinsjesdag in het Belastingplan 2022 bekendgemaakt.
Lees verder
arrow right
Vrachtwagenheffing in 2027
De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstel voor de vrachtwagenheffing aangenomen. Deze regeling houdt in dat er voor bedrijfsauto’s van meer dan 3.500 kilo een heffing per verreden kilometer betaald moet worden. De invoeringsdatum is later dan oorspronkelijk de bedoeling was.
Lees verder
arrow right
Verschillende BTW-tarieven voor sauna- en wellnessdiensten
Veel sauna’s bieden niet alleen de mogelijkheid om een saunabad te nemen, maar ook andere diensten zoals hammam- en rassoulrituelen. Voor sauna’s geldt een btw-tarief van 9%, maar dit tarief is niet van toepassing op de genoemde hammam- en rassoulrituelen. Deze zijn belast tegen het reguliere tarief van 21%, volgens het gerechtshof in Amsterdam.
Lees verder
arrow right
Dennis Riem

Dennis Riem

Assistent-accountant

Fiscale impact van een niet-ontvankelijk echtscheidingsverzoek
Als echtgenoten willen scheiden, moeten ze hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Na het indienen van een echtscheidingsverzoek eindigt het fiscaal partnerschap wanneer de echtgenoten niet langer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven. Maar wat gebeurt er als het echtscheidingsverzoek niet-ontvankelijk wordt verklaard? Welke gevolgen heeft dit voor het fiscale partnerschap?
Lees verder
arrow right