Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

2 november 2020

Matigingsprincipe op boete Arbowet

Heb jij een overtreding van de arbeidsomstandighedenwetgeving begaan? Dan wordt er door de Inspectie SWZ een bestuurlijke boete opgelegd. Onderneem je meteen actie door de juiste maatregelen te nemen? Dan kan de boete met terugwerkende kracht verlaagd worden met 12,5%. Zo staat dit in een aanvulling op de Arbowet ingaande 13 oktober 2020.

Voorwaarden voor korting

Wanneer de Inspectie SZW in jouw onderneming een verwijtbare overtreding constateert, dan kun je een bestuurlijke boete krijgen. Zo’n boete mag worden opgelegd zonder tussenkomst van de rechter. Als je daarna goede wil toont door direct de juiste maatregelen te treffen, is het mogelijk dat je een vermindering van 12,5% van de opgelegde boete krijgt.

De maatregelen die je als werkgever neemt, moeten wel aan twee voorwaarden voldoen. Ze moeten enerzijds dezelfde of een vergelijkbare overtreding in de toekomst voorkomen en anderzijds moeten de maatregelen zo snel mogelijk na het constateren van de overtreding worden genomen.

Matigingsprincipe

Er bestaat in de Arbowet al een zogenaamd matigingsprincipe bij het opleggen van een boete. Als er een overtreding geconstateerd wordt waar je wel gedeeltelijk, maar niet volledig, maatregelen hebt genomen, kun je een boete krijgen dat met een bepaald percentage is verlaagd. Nu is daaraan dus toegevoegd dat je ook nog een matiging kunt krijgen met terugwerkende kracht. Bovendien wordt de korting van 12,5% opgeteld bij het percentage van een eventuele eerdere matiging. Je kunt echter nooit op nul uitkomen.

Wil jij weten of je voldoet aan de arbeidsomstandighedenwetgeving? Of heb jij een boete ontvangen? En wil je hulp om in aanmerking te komen voor de vermindering. Onze HRM-adviseurs en arbeidsjuristen staan je graag bij. Neem gerust contact met ons op. 

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.

Duurzame inzetbaarheid/verzuim

Met duurzame inzetbaarheid en verzuimmanagement voorkom, beheers en dring je verzuim terug.

Pas op met renteloze lening aan je kind

12-11-2020

Wil jij als ouders geld lenen aan jouw kinderen in de vorm van een direct opeisbare renteloze lening of met een niet al te hoge rente? Dit is natuurlijk aan jou, maar kan wel leiden tot verschuldigde schenkbelasting. Hieronder geven wij aan wat de alternatieven zijn.

Tamara van de Kieboom

Junior casemanager verzuim

Subsidies

Er zijn ruim 3.000 subsidies in Nederland, alleen zijn nog veel mogelijke subsidies en regelingen onbekend. Maak jij al gebruik van de mogelijkheden?