21 november 2023

Maxtarief kinderopvangtoeslag verhoogd

In 2024 zal het maximumuurtarief voor de berekening van de kinderopvangtoeslag extra stijgen. De stijging bedraagt 2,95% en komt bij de verhoging van zo’n 6% die eerder al was aangekondigd.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die gebruikmaken van kinderopvang, kunnen hiervoor onder voorwaarden een vergoeding krijgen in de vorm van kinderopvangtoeslag. Deze toeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en van het aantal kinderen waarvoor kinderopvang genoten wordt. Zo worden in 2023 bij een inkomen van € 50.000 de kosten van opvang voor het eerste kind voor 83,7% vergoed, bij een inkomen van € 100.000 is dit nog 53,3%.

Kinderopvangtoeslag gemaximeerd

Voor de kinderopvangtoeslag wordt gewerkt met maximumbedragen per uur. Zijn de kosten van de opvang hoger dan het maximum, dan moeten ouders per uur het meerdere zelf betalen.

Maximumbedragen per uur in 2024

De maximumbedragen per uur zijn in 2024 zijn voor dagopvang € 10,25, voor buitenschoolse opvang € 9,12 en voor gastouderopvang € 7,53. Het is niet de bedoeling dat de verhoging leidt tot hogere tarieven voor de ouders. Minister Van Gennip gaat hierover dan ook in gesprek met de sector.

Let op!

Vanaf eind december 2023 zullen al hogere voorschotten kinderopvangtoeslag worden uitbetaald op basis van de nieuwe uurtarieven.

Tip!

Wil je weten of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag? Maak dan een proefberekening.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Onbelaste kostenvergoeding ook voor chauffeurs buiten cao?
Volgens de cao Beroepsgoederenvervoer moet een werkgever zijn chauffeurs een vaste netto vergoeding verstrekken voor verblijfskosten. Met de Belastingdienst is overeengekomen dat deze vergoeding binnen de werkkostenregeling is vrijgesteld en daardoor onbelast kan zijn. De Belastingdienst heeft verduidelijkt of, en onder welke omstandigheden, een dergelijke vergoeding ook voor chauffeurs buiten de cao van toepassing is.
Lees verder
arrow right
Vraag nu subsidie Omschakeling Plasticverwerkers aan
Vanaf 18 juni 2024 kunnen bedrijven die polymeren plastic halffabricaten en eindproducten produceren subsidie aanvragen voor productietesten gericht op het gebruik van gerecycled en biogebaseerd plastic. Voor het jaar 2024 is een budget van € 6 miljoen beschikbaar gesteld, met een totaal budget van € 49 miljoen tot 2030.
Lees verder
arrow right
Lisenka Dekker

Lisenka Dekker

Assistent-accountant

Snelstart
SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.
Lees verder
arrow right
Praktijkondersteuner Bedrijfsarts
Ken jij de Wet Verbetering Poortwachter tot in de detail en ben je helemaal thuis in verzuimbeleid? Werk je graag samen met de bedrijfsarts en casemanager om samen de inzetbaarheid van de werknemers van de relaties van Omnyacc te verbeteren? Door positieve ontwikkelingen en daarmee groei van onze organisatie zoeken wij uitbreiding van ons team Praktijkondersteuners bedrijfsarts bij onze vestiging Omnyacc in Leeuwarden.
Lees verder
arrow right