Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

22 september 2021

Miljoenennota: overige, eerder aangekondigde en te verwachten voorstellen

Welke wijzigingen voert de Belastingdienst door om het systeem rondom de toeslagen menselijker te maken? En hoe zit het met de bedrijfsopvolgingsregeling in 2022? Deze en diverse eerder aangekondigde maatregelen zetten we voor je op een rij. Ook geven we aan welke onderwerpen nog ontbraken in het Belastingplan 2022.

Eerder aangekondigd: de turboliquidatie

Een turboliquidatie is een eenvoudige en snelle manier om een onderneming te beëindigen. De verwachting is dat door corona binnenkort veel ondernemers hun bedrijf willen beëindigen via deze turboliquidatie. Dit wetsvoorstel voert tijdelijk wijzigingen door om misbruik van turboliquidatie tegen te gaan. De wijziging betreft onder ander de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders. De wijzigingen zijn bedoeld om schuldeisers te beschermen en om de transparantie te vergroten. De internetconsultatie van dit wetsvoorstel is afgerond.

Winstvrijstelling voor Subsidie vaste lasten en Subsidie financiering vaste lasten startende mkb-ondernemingen (TVL)

De TOGS (ontvangen in 2020) en haar opvolger de TVL zorgen ervoor dat ondernemingen die zijn getroffen door de coronacrisis een tegemoetkoming kunnen ontvangen voor hun vaste lasten. De vergoedingen die op basis van deze regeling worden ontvangen behoren in beginsel tot de winst. Dit is niet wenselijk. Net zoals vorig jaar wordt de vrijstelling voor de TVL in de wet vastgelegd.

Maandelijkse gegevenslevering kinderopvangorganisaties

Om te helpen voorkomen dat ouders ontvangen kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen, wordt verplicht dat kinderopvangorganisaties (kindercentra en gastouderbureaus) maandelijks op eigen initiatief gegevens moeten verstrekken aan de Belastingdienst/Toeslagen over de afgenomen opvang per ingeschreven kind. In het verleden gebeurde dit jaarlijks. Dit wordt dus uitgebreid naar maandelijks en op eigen initiatief. Doordat de Belastingdienst/Toeslagen deze gegevens vroegtijdig ontvangt, kan de Belastingdienst/Toeslagen ouders vroeger informeren dat zij wijzigingen moeten doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Toeslagen

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire staat in de plannen de mogelijkheid om een tegemoetkoming te bieden aan belastingplichtigen bij schrijnende gevolgen van onterecht handelen of nalaten van de Belastingdienst.

Bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting en de inkomstenbelasting blijft in de huidige vorm gehandhaafd. In juli 2021 heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen ter verbetering van de bedrijfsopvolgingsregeling.

  • In de eerste motie wordt geconstateerd dat Nederland een van de minst gunstige bedrijfs-opvolgingsregelingen kent van Europa en dat dit tot een onevenwichtig concurrentienadeel leidt ten opzichte van omringende landen. Onderzocht moet worden hoe de BOR kan worden verbeterd zodat er meer sprake is van een gelijk speelveld.
  • De tweede motie stelt vast dat in Nederland binnen de BOR de bezits- en voortzettingseis ertoe leidt dat acquisities in de eerste vijf jaar voor de schenking of één jaar voor vererving niet onder de BOR vallen. Onderzocht moet worden hoe de bezits- en voortzettingseis binnen de BOR kan worden geharmoniseerd met andere EU-landen.

Tot slot

Meer weten over de plannen van het kabinet die gepresenteerd zijn tijdens Prinsjesdag? Bekijk ons Miljoenennota dossier. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Prinsjesdag 2021: top 10

Prinsjesdag 2021: top 10

22-09-2021

Op de derde dinsdag van de maand, dinsdag 21 september, is de Miljoenennota gepresenteerd. Wat zijn de belangrijkste fiscale voorstellen? Wij zetten de tien belangrijkste voor jou op een rij.
Miljoenennota

Miljoenennota

Ben jij benieuwd naar de belangrijkste plannen van het kabinet voor volgend jaar? Op Prinsjesdag wordt de Miljoenennota gepresenteerd. Hier vind je een uitgebreide samenvatting.
Wlz nacalculatie

Wlz nacalculatie

Ben jij financieel verantwoordelijke bij een organisatie die langdurige zorg verleent? Dan ben je volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht om financiële verantwoording af te leggen over de geleverde zorgprestaties. 
Relatiebeheerder

Relatiebeheerder

  • Heerhugowaard
  • 32-40 uur
  • HBO-BE/Accountancy
Accountant Heemstede

Accountant Heemstede

Heb jij als ondernemer hulp nodig bij jouw ondernemerszaken? Onze accountants en adviseurs staan voor je klaar. Niet alleen bij de jaarrekening en advies voor de toekomst, maar ook bij de personele zaken of je eigen pensioen, fiscaliteit, juridisch advies of financieren voor je bedrijf. Wij maken ons sterk voor ondernemers en dat doen wij in elke fase van het ondernemerschap. Meer weten over Omnyacc Heemstede? Lees dan snel verder.
Accountant RA

Accountant RA

  • Heerhugowaard
  • 32-40 uur
  • RA opleiding