Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

Maandag 16 april 2022

Minimumloon stijgt per 1 juli 2022 

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2022. Dat heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld in een regeling die in de Staatscourant is gepubliceerd. Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2022 omhoog naar € 1756,20 bruto per maand, € 405,30 bruto per week en € 81,61 bruto per dag. Mogelijk gaat het minimumloon sneller omhoog naar € 14,00 per uur. Daarover wordt nog overleg gevoerd door het kabinet met de verschillende oppositiepartijen.

Wij geven je hierbij de nieuwe minimumloontabellen per 1 juli 2022.

Vaste percentages voor jongere werknemers

Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 1,81% op vooruit. De bedragen gelden voor werknemers die fulltime werken.

Leeftijd%Per maandPer week Per dag
21 jaar100%€ 1756,20€ 405,30€ 81,06
20 jaar80%€ 1404,95€ 324,25€ 64,85
19 jaar60%€ 1053,70€ 243,20€ 48,64
18 jaar50%€ 878,10€ 202,65€ 40,53
17 jaar39,5%€ 693,70€ 160,10€ 32,02
16 jaar34,5%€ 605,90€ 139,85€ 27,97
15 jaar30%€ 526,85€ 121,60€ 24,32

Het brutominimumloon per uur bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband:

Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
21 jaar en ouder€ 11,26€ 10,67€ 10,14
20 jaar€ 9,01€ 8,54€ 8,11
19 jaar€ 6,76€ 6,40€ 6,08
18 jaar€ 5,63€ 5,34€ 5,07
17 jaar€ 4,45€ 4,22€ 4,01
16 jaar€ 3,89€ 3,69€ 3,50
15 jaar€ 3,38€ 3,20€ 3,04

Voor parttimers loon naar rato

Werkt een werknemer minder dan fulltime, dan geldt ook een lager minimumloon. Dat is afhankelijk van wat jouw organisatie als fulltime werkweek hanteert.

Voor BBL gelden andere percentages

Voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar die werken op basis van een arbeidsovereenkomst in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), gelden andere percentages.

Leeftijd%Per maandPer weekPer dag
20 jaar61,50%€ 1080,05€ 249,25€ 49,85
19 jaar52,50%€ 922,00€ 212,80€ 42,56
18 jaar45,50%€ 799,05€ 184,40€ 36,88Het brutominimumloon per uur bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband:

Leeftijd

36 uur per week

38 uur per week40 uur per week
20 jaar€ 6,93€ 6,56€ 6,24
19 jaar€ 5,92€ 5,60€ 5,32
18 jaar€ 5,13€ 4,86€ 4,61

Minimumloon gekoppeld aan gemiddelde contractloonstijging

Het minimumloon is gekoppeld aan de gemiddelde contractloonontwikkeling. Dat is geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Uitgangspunt is dat welvaartsontwikkeling ook merkbaar moet zijn voor werknemers met een minimumloon en voor uitkeringsgerechtigden.

Er wordt uitgegaan van de gemiddelde procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector, de gepremieerde en gesubsidieerde sector en bij de overheid. Het minimumloon wordt twee keer per jaar verhoogd, in januari en in juli.

Versnelde verhoging naar € 14 bruto per uur?

Wanneer sprake is van een bovenmatige loonontwikkeling of als heel veel mensen gebruik moeten maken van sociale zekerheidsregelingen, kan door de minister worden afgeweken van de gemiddelde contractloonontwikkeling. Dat is nu actueel, gezien de hoge inflatie. Mogelijk wordt om die reden het minimumloon sneller verhoogd naar € 14 per uur. Deze verhoging was al afgesproken in het coalitieakkoord, maar wordt nu waarschijnlijk vervroegd.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Buitengewone verhoging minimumloon met 7,5% per 2024

Buitengewone verhoging minimumloon met 7,5% per 2024

11-04-2022

Het kabinet kiest voor een buitengewone verhoging van het wettelijk minimumloon met 7,5% per 1 januari 2024. Een wetsvoorstel hiertoe wordt momenteel uitgewerkt.
Voordelen loonkosten 2022

Voordelen loonkosten 2022

17-03-2022

Heb je werknemers in dienst die moeilijker aan het werk komen? Voor bepaalde groepen werknemers heb je onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit is vastgelegd in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).
Snelstart

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.
Belasting over overwerk, bonussen en andere extra’s

Belasting over overwerk, bonussen en andere extra’s

28-03-2023

Waarom betaal ik zoveel meer belasting over de vergoeding voor mijn overwerk, bonussen en andere extra’s dan over mijn normale salaris? Dat is een vraag die jij als werkgever waarschijnlijk weleens van jouw werknemers krijgt. Hoe zit het nu echt?
Agro: invoer conditionaliteit en eco-regeling

Agro: invoer conditionaliteit en eco-regeling

09-03-2023

Als je je aanmeld voor de eco-regeling dan moet je voor de betreffende percelen jouw geplande eco-activiteiten opgeven. In bepaalde situaties speelt ook de conditionaliteit-eis ‘niet-productief areaal’ een rol.