28 juni 2022

Nevenwerkzaamheden na 1 augustus

De EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden wordt per 1 augustus 2022 ingevoerd in de Nederlandse wetgeving. Wat houdt dit in voor jou als werkgever met betrekking tot nevenwerkzaamheden? 

Tot nu toe was er nog geen wettelijke regeling met betrekking tot het verrichten van nevenwerkzaamheden. In de praktijk komen veel werkgevers nevenwerkzaamhedenbedingen overeen. Daarin wordt een meldingsverplichting opgenomen voor de werknemer om (on)betaalde nevenwerkzaamheden te melden. Daarbij heeft de werkgever dan het recht deze werkzaamheden onder bepaalde voorwaarden te verbieden.

Objectieve redenen

De nieuwe wetgeving houdt onder meer in dat je als werkgever de werknemer in het kader van het recht op vrije arbeidskeuze niet mag verbieden buiten zijn werkrooster voor een andere werkgever te werken. Een verbod is alleen gerechtvaardigd als je daarvoor zogenaamde objectieve redenen kunt aanwijzen. Onder objectieve redenen worden verstaan:

  • gezondheid en veiligheid
  • bescherming van vertrouwelijkheid en bedrijfsinformatie
  • integriteit van overheidsdiensten
  • vermijden van belangenconflicten

Doelmatig en noodzakelijk

Bij een objectieve rechtvaardigingsgrond moet getoetst worden of het verbieden van de nevenwerkzaamheden doelmatig (passend en geschikt) en noodzakelijk (proportioneel) is om het zwaarwegende belang van de werkgever te beschermen. Daarbij worden ook de belangen van de werknemer meegewogen. Beoordeeld moet worden of het belang van de werkgever dusdanig is dat het belang van de werknemer om elders te kunnen werken daarvoor moet wijken.

Geen overgangsrecht

Er moet dus een objectieve reden zijn aan te voeren om een beroep te kunnen doen op het nevenwerkzaamhedenbeding. Dit geldt ook voor nevenwerkzaamheden die al vóór 1 augustus 2022 zijn overeengekomen.

Let op!

Het is niet nodig om genoemde objectieve redenen in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

Pas op het moment dat je een beroep wilt doen op het nevenwerkzaamhedenbeding, moet je de objectieve redenen onderbouwen. Denk aan de situatie dat een werknemer als gevolg van de nevenwerkzaamheden de maximale toegestane arbeidstijd overschrijdt. Dan is een objectieve reden gelegen in een mogelijk gevaar voor de gezondheid en de veiligheid. Bovendien ben je als werkgever verplicht toe te zien op naleving van de Arbeidstijdenwet.

Omgekeerde bewijslast

Op het moment dat de werknemer aannemelijk maakt dat hij is ontslagen vanwege het verrichten van nevenwerkzaamheden, zal de werkgever moeten bewijzen dat dit niet het geval is. Er geldt dus een omgekeerde bewijslast. Als er discussie bestaat over de aanwezigheid van een objectieve reden is het uiteindelijk de burgerlijke rechter die bepaalt of het verbod gerechtvaardigd is. De werknemer is overigens ook op grond van de Arbeidstijdenwet verplicht om nevenwerkzaamheden te melden.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Casemanager
Ken jij de Wet Verbetering Poortwachter tot in de detail en ben je helemaal thuis in verzuimbeleid? Werk je graag samen met verschillende specialisten om de inzetbaarheid van de werknemers van de relaties van Omnyacc te verbeteren? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Lees verder
arrow right
Jeffrey Muileboom

Jeffrey Muileboom

Assistent-accountant

Basecone
Heb jij ook nog een papieren archief en bonnetjes overal? Helemaal niet gek, want zo doen heel veel ondernemers het nog. Het kan alleen overzichtelijker door het creëren van je eigen digitale kantoor! Basecone is de software die jou als ondernemer kan helpen als het gaat om digitale documentverwerking. Basecone herkent facturen automatisch, doet direct een boekingsvoorstel en heeft koppelingen met diverse boekhoudpakketten. Gun jezelf dit gemak en bespaar tijd met Basecone.
Lees verder
arrow right
Medewerker verzuim & inkomensverzekeringen binnendienst
Wij als Omnyacc staan klaar om jou te verwelkomen in ons groeiende werkgeversloket. Hier draait het niet alleen om het aanbieden van diensten, maar ook om het leveren van kwaliteit aan onze klanten. Als medewerker verzuim & inkomensverzekeringen binnendienst ben jij degene die je collega's en klanten ondersteunt en verbindt. Wij geven alle ruimte om te groeien. Ga jij graag deze uitdaging aan? Solliciteer en zet de eerste stap richting een carrière bij Omnyacc!
Lees verder
arrow right
Visionplanner
Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.
Lees verder
arrow right
Belastingvrije reiskostenvergoeding vanaf de camping?
Veel Nederlanders brengen hun vakantie door op campings. Wanneer een ouder van een gezin vanaf de camping naar het werk rijdt, rijst de vraag of dit als woon-werkverkeer kan worden beschouwd. Ook wordt afgevraagd of in dit geval een belastingvrije reiskostenvergoeding mogelijk is.
Lees verder
arrow right