Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

21 december 2022

Nieuwe borgstellingskrediet voor de glastuinbouw

Er komt een nieuwe borgstellingskredietregeling voor de glastuinbouw. De regeling is bedoeld om in de kern gezonde glastuinbouw bedrijven te ondersteunen vanwege de huidige hoge energieprijzen.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten

De bestaande Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) wordt hiervoor gewijzigd. De wijziging maakt het mogelijk dat banken ook voor glastuinbouwbedrijven met liquiditeitstekorten een borgstellingskrediet kunnen aanvragen.

Tekort aan zekerheden

De nieuwe regeling richt zich op een borgstelling voor kredieten verstrekt door financiers aan land- en tuinbouwbedrijven die zijn bestemd voor nieuwe investeringen en omschakeling, maar waarbij een tekort aan zekerheden bestaat volgens de normale banknormen. De borgstelling bedraagt regulier 70% over 2/3 van het totaal door de bank verstrekte krediet.

Looptijd en provisie

De looptijd van de kredieten bedraagt vier jaar, waarbij in de eerste twee jaar niet afgelost hoeft te worden. De ondernemer betaalt een éénmalige provisie van 3%, voor starters of overnemers van een bedrijf is dit 1%.

Let op!

De regeling zal waarschijnlijk in januari 2023 worden opengesteld en lopen tot en met 28 februari 2023. Ook is een tweede openstelling voorzien voor de periode augustus tot en met december 2023.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Verhoging budget energiebesparing glastuinbouw

Verhoging budget energiebesparing glastuinbouw

16-08-2022

Heb je een bedrijf in de glastuinbouw? Het budget voor energiebesparende maatregelen wordt verhoogd. Het budget van de subsidieregeling Energie-efficiëntie glastuinbouw wordt namelijk opgehoogd van € 25 naar € 60 miljoen. Hierdoor kan het overgrote deel van alle aanvragen worden toegekend.
Energiebesparingsplicht voor grote energieverbruikers

Energiebesparingsplicht voor grote energieverbruikers

15-08-2022

Het wordt voor grote energieverbruikers ook verplicht om energie te besparen vanaf 2023. Er wordt nog onderzocht of de energiebesparingsplicht ook gaat gelden voor de glastuinbouw.
Fiscale eenheid 2023

Fiscale eenheid 2023

02-03-2023

Het kan fiscaal aantrekkelijk zijn om bv's een fiscale eenheid te laten vormen als je onderneemt vanuit meerdere bv's. Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting is een fiscale eenheid mogelijk.
Unit4

Unit4

Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.
Sietse Spoelstra

Sietse Spoelstra

Belastingmedewerker

Wtza: verantwoordingsplicht

Wtza: verantwoordingsplicht

Lever je zorg? En heb je een Wtza-vergunning? Dan ben je vanuit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan de overheidsinstantie CIBG over de manier waarop je het geld uit de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet en/of VWS-subsidie besteedt.