Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

5 juli 2022

Nieuwe wetgeving arbeidsovereenkomsten voor oproepkrachten

Heb je oproepkrachten in dienst? Werkgevers moeten vanaf 1 augustus vooraf dagen en uren vastleggen waarop oproepkrachten moeten komen werken. De oproepkracht kan verplicht worden om op deze dagen te komen werken. Maar daarbuiten mogen ze een oproep weigeren. Oproepkrachten hoeven hierdoor niet meer 24/7 beschikbaar te zijn. 

'Onvoorspelbare' arbeidstijdstippen

Het gaat dan concreet om arbeidsovereenkomsten waarbij de tijdstippen waarop arbeid moet worden verricht geheel, of grotendeels, onvoorspelbaar zijn. Denk hierbij concreet aan nulurencontracten of min-maxcontracten. De wetgever heeft echter aangegeven dat onder contracten met een onvoorspelbaar werkpatroon ook wordt verstaan arbeid waarbij de werknemers door de werkgever verplicht worden te antwoorden op verzoeken van klanten. Denk hierbij aan bepaalde bereikbaarheids- en stand-bydiensten.

Wat moet er schriftelijk worden meegedeeld?

Is het merendeel van de uren waarop moet worden gewerkt onvoorspelbaar, dan kan de oproepkracht alleen worden verplicht om te werken op de uren waarvan de werkgever hem bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst schriftelijk heeft medegedeeld:

 • dat de te verrichten uren variabel zijn;
 • wat het gewaarborgde aantal betaalde uren is;
 • wat het loon is voor de uren boven de gewaarborgde uren;
 • wat de dagen en uren zijn waarop de werknemer kan worden verplicht om te werken;
 • wat de termijnen zijn waarop een werknemer kan worden opgeroepen (bij een oproepcontract zal dit 4 dagen zijn, tenzij deze termijn in een cao is bekort naar 24 uur).

De oproepkracht mag dus oproepen weigeren buiten deze afgesproken referentiedagen of referentie-uren. Op de afgesproken referentiedagen en referentie-uren geldt overigens niet dat er dan ook recht op loon bestaat. Dat ontstaat pas als er feitelijk wordt gewerkt.

Vermelding in contract

In praktisch opzicht betekent dit dat bij oproepkrachten in de arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen op welke dagen en tijdstippen de oproepkracht beschikbaar moet zijn. Het is dus van belang alert te zijn op de vermelding van de beschikbaarheid in het contract. Er gelden geen beperkingen wat betreft het aantal referentiedagen en referentie-uren dat partijen kunnen vastleggen.

Dit betekent dat vrijwel alle dagen van de week en alle uren van de dag kunnen worden vermeld.

Let op!

Bij reeds bestaande contracten geldt dat de nieuwe informatieverplichting pas binnen een maand na een verzoek daartoe verstrekt dient te worden.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten zijn de basis van de samenwerkingen met jouw medewerkers.
Eerder medezeggenschapsrechten voor flexkrachten

Eerder medezeggenschapsrechten voor flexkrachten

18-03-2022

Het aantal flexwerkers, zoals uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk dienstverband, neemt in Nederland steeds verder toe. Om ervoor te zorgen dat ook werknemers met korte of tijdelijke dienstverbanden aanspraak kunnen maken op medezeggenschapsrechten is de WOR (Wet op de ondernemingsraden) per 1 januari 2022 op dit punt gewijzigd.
Recruitment en Employer Branding Specialist

Recruitment en Employer Branding Specialist

 • alle vestigingen 
 • 32-40 uur
 • HBO werk- en denkniveau
Trakteren op ijsje van de zaak?

Trakteren op ijsje van de zaak?

13-07-2022

De zomer is aangebroken. Bij zomerse temperaturen is het leuk om jouw personeel te trakteren op een extra drankje of ijsje. Hoe zit dit fiscaal?
Accountant

Accountant

 • Heemstede
 • 32-40 uur
 • AA/RA opleiding