Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

6 juli 2022

Vergaande informatieplicht werkgever

Ben je werkgever? Er geldt vanaf augustus 2022 een aangescherpte informatieplicht aan jouw werknemers. Je was al verplicht om bepaalde zaken te melden, maar deze verplichting wordt nu dus uitgebreid.

Binnen een week

Over de volgende essentiële zaken dien je jouw werknemer te informeren binnen een week na indiensttreding:

 • de hoogte van het loon en de afzonderlijke loonbestanddelen waaruit dit bedrag is opgebouwd, zoals bonussen en overuren
 • de plaats(en) waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden
 • de werk- en rusttijden van de werknemer alsmede vermelding van de daarbij geldende overwerk(vergoedingen)
 • de duur en voorwaarden van de proeftijd

Onvoorspelbare arbeidsvoorwaarden

Betreft het onvoorspelbare arbeidsvoorwaarden, zoals bij oproepkrachten, dan moet de volgende informatie worden gegeven:

 • werktijden zijn variabel
 • aantal gewaarborgde betaalde uren
 • loon voor arbeid boven gewaarborgde uren
 • dagen en uren waarop de werknemer verplicht kan worden te werken (de referentiedagen en -uren)
 • termijnen voor de oproep van de arbeid

Let op!

Zowel over de essentiële zaken als over onvoorspelbare arbeidsvoorwaarden moet je jouw werknemer dus binnen één week na indiensttreding informeren.

Niet-essentiële zaken

Over de volgende niet-essentiële zaken dien je jouw werknemer te informeren binnen een maand na indiensttreding:

 • de in acht te nemen opzegtermijnen, de wijze van berekening van de termijnen en de ontslagprocedure
 • welke verlofregelingen er voor de werknemer zijn naast het recht op vakantiedagen
 • het eventuele recht op scholing
 • indien sprake is van een uitzendovereenkomst, de identiteit van de inlenende onderneming

Werkzaamheden in het buitenland

Indien de werknemer langer dan vier weken buiten Nederland werkzaam zal zijn, moet hij voor vertrek worden geïnformeerd over de duur, huisvesting, sociale zekerheid, geldsoort van betaling, eventuele vergoedingen en wijze van terugkeer.

Hierbij kan ook verwezen worden naar een eventueel toepasselijke cao of, als deze er niet is, naar boek 7 titel 10 van het Burgerlijk Wetboek, waarin het arbeidsrecht geregeld is, of naar de Wet arbeid en zorg, waar de verlofregelingen zijn terug te vinden.

Let op!

De verplichte informatie kun je schriftelijk dan wel digitaal aan de werknemer aanbieden.

Niet naleven informatieplicht

Als je als werkgever, ondanks een verzoek daartoe van de werknemer, niet binnen de wettelijke termijn de verplichte informatie aan de werknemer beschikbaar hebt gesteld, kan de werknemer dat alsnog via de rechter afdwingen. Als je niet of niet tijdig de verplichte informatie hebt verstrekt en de werknemer lijdt daardoor schade, dan ben je verplicht deze schade te vergoeden.

Meer voorspelbaar arbeidspatroon

De werknemer krijgt het recht, nadat hij 26 weken bij jou in dienst is, je te verzoeken om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Je moet dan binnen een maand schriftelijk en gemotiveerd reageren op het verzoek.

Ben je een kleine werkgever met minder dan 10 werknemers, dan geldt een reactietermijn van 3 maanden.

Let op!

Reageer je niet (tijdig), dan wordt het verzoek van de werknemer geacht te zijn toegewezen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Verzuimverzekering vergelijken

Verzuimverzekering vergelijken

Verzuimpercentages stijgen fors en hiermee ook de schadelast van verzuimverzekeraars. Er zijn veel redenen, maar het effect van economische onzekerheid, corona en een toenemende AOW-leeftijd speelt zeker mee. We zien in de markt een forse stijging van verzuimpremies. Juist nu is het belangrijk om verschillende offertes op te vragen en deze te vergelijken. Onze Inkomen- en Verzuimadviseurs helpen jou daar graag bij. Ze zetten de verschillen op een rij en vertellen je ook graag over hoe jij verzuim kunt beperken dan wel voorkomen.
Filippus Akkerman

Filippus Akkerman

Agrarisch bedrijfsadviseur

Twinfield

Twinfield

Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.
Exact

Exact

Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen