Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

23 april 2020

Omzetdaling berekenen als starter (NOW)

De NOW-regeling is in het leven geroepen om ondernemers te compenseren voor een deel van de loonkosten bij een omzetverlies door de coronacrisis. Ook een startende ondernemer kan aanspraak doen op de NOW-regeling. Echter moet wel de omzetderving afwijkend berekent worden.

Omzetverlies

De belangrijkste voorwaarde voor de compensatie van de NOW (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid) is dat een bedrijf gedurende drie maanden minstens 20% omzetverlies boekt. Dit wordt berekend door dit jaar over een periode van drie maanden, te beginnen in maart, april of mei, de omzet te vergelijken met de gemiddelde omzet over drie maanden in 2019.

Compensatie maximaal 90%

Bij een omzetverlies van 100%, wordt het maximum van 90% van de loonkosten gecompenseerd. Bij een geringer omzetverlies wordt de compensatie naar rato toegepast, bijvoorbeeld bij 50% omzetverlies krijg je 45% compensatie.

Omzetverlies starters

Ook als starter kun je de NOW benutten, op voorwaarde dat in ieder geval over de hele maand februari 2020 omzet is gemaakt. Het omzetverlies moet naar rato berekend worden.

Voorbeeld: een werkgever start zijn onderneming op 17 juli 2019. De omzet vanaf 1 augustus 2019 tot en met 29 februari 2020 bedraagt in totaal € 140.000. In de maanden april tot en met juni 2020 is de omzet gemiddeld € 10.000 per maand, ofwel € 30.000 over de gehele periode.

In dit geval wordt de omzet over zeven maanden (augustus 2019 tot en met februari 2020) naar rato berekend over drie maanden, dus (€ 140.000 / 7) x 3 = € 60.000. Dat is de referentie-omzet. In dit geval is de omzetdaling: € 60.000 – € 30.000 ofwel 50%.

Heb je vragen over de berekening van de referentie-omzet in het kader van de NOW? Neem dan contact met ons op.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.

Premies werknemersverzekering voor dga holding?

Premies werknemersverzekering voor dga holding?

13-06-2022

Is een werkmaatschappij premies werknemersverzekeringen verschuldigd voor de dga’s van de holdings die werkzaamheden verrichten in de werkmaatschappij? De Hoge Raad gaf hier aanwijzingen over.
Extra subsidie voor verminderen CO2 en hernieuwbare energie

Extra subsidie voor verminderen CO2 en hernieuwbare energie

23-06-2022

Voor projecten die de CO2-uitstoot verminderen en voor projecten inzake hernieuwbare energie komt € 13 miljard subsidie beschikbaar. Je kunt dit aanvragen via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).
Snelstart

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.
Casemanager

Casemanager

  • Hoorn
  • 28-40 uur
  • Opleiding Rccm of Crov