3 juni 2024

Onbelaste kostenvergoeding ook voor chauffeurs buiten cao?

Volgens de cao Beroepsgoederenvervoer moet een werkgever zijn chauffeurs een vaste netto vergoeding verstrekken voor verblijfskosten. Met de Belastingdienst is overeengekomen dat deze vergoeding binnen de werkkostenregeling is vrijgesteld en daardoor onbelast kan zijn. De Belastingdienst heeft verduidelijkt of, en onder welke omstandigheden, een dergelijke vergoeding ook voor chauffeurs buiten de cao van toepassing is.

Verblijfkosten

De verblijfkosten van chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer betreffen onder meer de kosten van maaltijden, overige consumpties en sanitaire voorzieningen. In de cao is voor de hiervoor genoemde kosten in artikel 40 een vaste netto vergoeding afgesproken, die onder meer afhankelijk is van het aantal dagen en de tijdstippen dat een chauffeur onderweg is.

Let op!

Deze netto vergoeding ziet niet op andere kosten, zoals die van overnachting en van de telefoon.

Belastingvrij

Volgens een afspraak met de Belastingdienst is de vaste netto vergoeding gericht vrijgesteld en kan daarmee belastingvrij. Dit betekent dat een werkgever niet zelf hoeft te onderzoeken of de vergoeding overeen komt met de werkelijk door de chauffeur gemaakte kosten. Een dergelijk onderzoek is normaal gesproken bij een vaste kostenvergoeding wel vereist.

Ook voor werkgever zonder cao?

De Belastingdienst is ingegaan op de vraag of de afspraak ook kan gelden voor werkgevers die niet onder de betreffende cao vallen. Dit blijkt niet zonder meer het geval te zijn. Een werkgever die de vaste netto kostenvergoeding ook gericht vrijgesteld aan zijn chauffeurs wil verstrekken, moet voldoen aan het volgende.

Het moet gaan om chauffeurs die vervoer verrichten dat geen personenvervoer is. Daarnaast moeten deze chauffeurs vanuit kostenoogpunt in gelijke omstandigheden verkeren als de chauffeurs waarop de cao betrekking heeft. Ook dient de werkgever dezelfde voorwaarden en vergoedingen te hanteren die gelden in de cao Beroepsgoederenvervoer.

Let op!

Wordt niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan, dan kan een werkgever met zijn eigen inspecteur afspraken maken als hij een vaste kostenvergoeding wil geven.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Vergoeding voor chauffeurskaart werknemer?
Een chauffeurskaart is verplicht voor de bestuurder van een taxi. Kun je deze kosten voor jouw werknemer betalen of onbelast vergoeden?
Lees verder
arrow right
Verhoging aftrek verblijfkosten eigen rijders
Ondernemers in de transportsector die zelf meerdaagse internationale ritten maken, hebben de mogelijkheid om een vast bedrag aan verblijfskosten af te trekken van de winst. Voor het jaar 2024 is dit bedrag, net als vorig jaar, aanzienlijk verhoogd. De stijging komt neer op € 3,00 per dag, waardoor het bedrag nu € 48,00 per dag bedraagt in plaats van € 45,00 per dag.
Lees verder
arrow right
Belastingvrije reiskostenvergoeding vanaf de camping?
Veel Nederlanders brengen hun vakantie door op campings. Wanneer een ouder van een gezin vanaf de camping naar het werk rijdt, rijst de vraag of dit als woon-werkverkeer kan worden beschouwd. Ook wordt afgevraagd of in dit geval een belastingvrije reiskostenvergoeding mogelijk is.
Lees verder
arrow right
Fiscaal werkstudent
Op zoek naar een werkplek waar je echt van het fiscale vak kan proeven? Waar je de rest van je carrière profijt van hebt?
Als werkstudent bij Omnyacc leer je alles over het fiscale vak. Van inkomsten-en vennootschapsbelasting tot overdrachts- en schenkbelasting.
Lees verder
arrow right
IT-auditor
Een interessante functie op het snijvlak van audit, finance en IT. Boordevol vrijheid, uitdagingen, verantwoordelijkheid en klantcontact!
Lees verder
arrow right
Marianne van der Leek-Pieters

Marianne van der Leek-Pieters

Pensioen- en Inkomensadviseur | Financieel Planner