Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

25 september 2020

Verhoging premies zorgverzekeringswet in 2021 

De plannen van het kabinet voor volgend jaar zijn gepresenteerd. Hierin is ook de Zorgverzekeringswet (Zvw) aan bod gekomen. De premies gaan volgend jaar met 0,3%-punt omhoog. 

Werknemers

Door de verhoging zijn werkgevers volgend jaar voor hun werknemers een premie verschuldigd van 7,0% van het premieloon in plaats van 6,7% nu. Dit betekent een premiestijging van 4,5%.

Zelfstandigen en dga’s

Zelfstandigen en dga’s gaan ook 0,3%-punt meer Zvw-premie betalen. Voor hen komt de Zvw-premie daarmee op 5,75% in plaats van 5,45% nu. Dit is een premiestijging van 5,5%. Zelfstandigen en dga’s betalen de Zvw-premie zelf door middel van een aanslag.

Ook premiemaximum omhoog

De Zvw kent ook een premiemaximum. Tot dit maximum is Zvw-premie verschuldigd. Het maximum stijgt in 2021 van € 57.232 naar € 58.311. Dit betekent dat werkgevers volgend jaar voor hun personeel maximaal € 248 meer kwijt zijn aan Zvw-premie dan in 2020.

Zorgpremie stijgt ook

Naast de Zvw-premie, die inkomensafhankelijk is, betaalt de werknemer zelf ook nog zorgpremie voor het basispakket aan zijn verzekeraar. Ook die premie stijgt. Volgens schattingen van het kabinet met zo’n € 60 per jaar. De eerst bekend gemaakte premiestijging voor volgend jaar bedraagt echter € 78, zodat deze schatting waarschijnlijk wat aan de lage kant is geweest.

Eigen risico blijft gelijk

Voor sommige zorgproducten geldt een eigen risico en wordt er pas een vergoeding betaald wanneer dit eigen risico wordt overschreden. Het eigen risico blijft in 2021 gehandhaafd op € 385.

Aanvullend verzekerd

In bovenstaand plaatje is nog geen rekening gehouden met de kostenstijging van een eventueel afgesloten aanvullende verzekering. Hiervoor kan worden gekozen omdat niet alle zorgkosten via het basispakket worden vergoed.

Heb jij vragen over de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Neem gerust contact met ons op. 

Janette van Otterlo

Aangiftemedewerker

Starten

Als startende ondernemer komt er ontzettend veel op je af waar je niet altijd kennis van hebt. Graag zetten wij samen met jou de eerste stap tot succes!

Unit4

Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.

Verzuimverzekering vergelijken

Het is weer de tijd van het jaar voor het verlengen van de inkomens- en verzuimverzekeringen. Het verzuim stijgt fors, mede door corona en de oplopende AOW-leeftijd, en daarmee waarschijnlijk ook de premies. Wees hier scherp op! Wij strijden graag voor jou om stijgende premies zoveel mogelijk tegen te gaan. Maar ook om het verzuim in jouw bedrijf zoveel mogelijk preventief te voorkomen. Ben jij al voldoende voorbereid?