19 januari 2023

Deadline renseigneringsverplichting

Doe je betalingen aan natuurlijke personen die diensten en/of werkzaamheden voor jou verrichten of waar geen BTW voor wordt gerekend? Dan dien je sinds 1 januari 2022 te voldoen aan de nieuwe renseigneringsverplichting, mits er geen uitzondering geldt. De deadline voor het melden van de betalingen van 2022 is 31 januari 2023.

Renseigneringsverplichting

Het verplicht doorgeven van de betaalde bedragen aan de Belastingdienst wordt ook wel de renseigneringsverplichting genoemd. Voor de jaren vanaf 2022 bent je verplicht uit eigen beweging de betalingen aan natuurlijke personen door te geven. De verplichting geldt voor twee groepen administratieplichtigen:

  • inhoudingsplichtigen, ofwel (rechts)personen met een loonheffingennummer, en
  • bepaalde collectieve beheersorganisaties (cbo's).

Uitzondering bij uitreiking van factuur met btw

Voor bepaalde betalingen geldt een uitzondering, die hoef je niet door te geven. Dit geldt bijvoorbeeld voor betalingen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur is uitgereikt met btw.

Geen uitzondering bij btw-vrijstelling

De Belastingdienst is van mening dat deze uitzondering echter niet geldt voor betalingen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden en diensten waarvoor een btw-vrijstelling geldt. Ook niet als die natuurlijke persoon een factuur uitreikte in 2022. Deze betalingen moet je volgens de Belastingdienst daarom uiterlijk 31 januari 2023 doorgeven.

Let op!

Ook voor de ondernemer die de kleineondernemersregeling (KOR) toepast, geldt de uitzondering niet. De betalingen die je in 2022 deed aan zo’n natuurlijke persoon moet je daarom ook uiterlijk 31 januari 2023 doorgeven aan de Belastingdienst.

Aan te leveren gegevens

Het aanleveren van de gegevens moet digitaal. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • de naam, het adres, het BSN en de geboortedatum van de ontvanger van de betaling,
  • de in het kalenderjaar betaalde bedragen inclusief eventuele kostenvergoedingen, en
  • de datum waarop je de uitbetaling hebt gedaan.

Heb je nog vragen over de renseigneringsverplichting, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Snelstart
SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.
Lees verder
arrow right
Nmbrs
Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Lees verder
arrow right
Binnendienst Pensioen & Inkomen
Ons team versterken met plezier en op een betrokken wijze? Dat kan. Deze functie bij Omnyacc Hoorn is een combinatie van uitvoerende werkzaamheden en klantcontact.
Lees verder
arrow right
Belastingdruk verhoogd door lagere box 1 indicatie
In het Belastingplan 2024, dat op Prinsjesdag is aangekondigd, zien we dat de belastingdruk in box 1 van de inkomstenbelasting voor het jaar 2024 aanzienlijk zal toenemen. Deze toename wordt gerealiseerd door verschillende maatregelen, waaronder een lichte stijging van het eerste belastingtarief, maar vooral door een aanzienlijke beperking van de indexering van het tweede belastingtarief.
Lees verder
arrow right