Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

1 april 2022

Let op! Rijnvarenden kunnen dubbele betaalde premies terugvragen

Rijnvarenden die tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 premies volksverzekeringen betaalden in Nederland én in Luxemburg, België, Frankrijk, Duitsland of Zwitserland, kunnen de dubbel betaalde premies terugvragen. Let op! Je moet hiermee niet te lang wachten, want deze mogelijkheid staat alleen het eerste halfjaar van 2022 open.

Dubbele premies

Volgens de zogenaamde Rijnvarendenovereenkomst zijn rijnvarenden sociaal verzekerd in het land waar de exploitant van het schip feitelijk gevestigd is. Als de exploitant in Nederland gevestigd is, zijn dan ook in Nederland premies volksverzekeringen verschuldigd.

Sommige werkgevers die in een ander land gevestigd zijn, meenden ten onrechte dat zij exploitant van het schip waren. Zij hielden vervolgens op het loon van de rijnvarenden premies in en droegen die af in het land van vestiging. Hierdoor hebben sommige rijnvarenden dubbele premies betaald, zowel in Nederland als in het andere land. Voor deze rijnvarenden geldt tot en met 30 juni 2022 een tegenmoetkoming.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt de som van de premies die de werkgever tussen 1 mei 2020 en 31 december 2015 op het loon van de rijnvarende inhield en afdroeg.

Let op!

De tegemoetkoming bedraagt nooit meer dan de premies volksverzekeringen die de rijnvarende in die periode in Nederland betaalde.

Voorwaarden

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen moet:

  1. de rijnvarende tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 in Nederland premies volksverzekeringen betaald hebben, en
  2. de in Luxemburg, België, Frankrijk, Duitsland of Zwitserland gevestigde werkgever in diezelfde periode premies volksverzekeringen hebben ingehouden op het loon van de rijnvarende.

Let op!

De rijnvarende kan de tegemoetkoming alleen aanvragen als hij/zij in Nederland geen recht heeft op teruggaaf van de ingehouden premies en in het andere land te laat is om daar de ingehouden premies terug te vragen. Bovendien moeten de aanslagen over de periode 1 mei 2010 tot en met 31 december 2015 onherroepelijk vaststaan.

Aanvragen uiterlijk 30 juni 2022

De tegemoetkoming kan tot uiterlijk 30 juni 2022 bij Belastingdienst schriftelijk worden aangevraagd. Bij deze aanvraag moet een aantal gegevens overlegd worden, zoals jaaropgaven en loonstroken. Als de aanvraag volledig is, ontvangt de rijnvarende binnen acht weken bericht van de Belastingdienst.

Tip!

Is de Rijnvarende overleden? Dan kunnen de nabestaanden de tegemoetkoming aanvragen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT!

Ondernemers krijgen binnenkort een brief over belastingschuld

Ondernemers krijgen binnenkort een brief over belastingschuld

31-03-2022

Ondernemers die vanwege corona bijzonder uitstel van betaling van belasting hebben gekregen, ontvangen in de loop van april 2022 een eerste brief van de Belastingdienst over hun schuldpositie. Het betreft een overzicht van de totale belastingschuld op 31 januari 2022.
Lang wachten op jouw btw-teruggaaf? Let dan op!

Lang wachten op jouw btw-teruggaaf? Let dan op!

31-03-2022

Moet je lang wachten op jouw btw-teruggaaf? Dan heb je mogelijk recht op vergoeding van belastingrente.
Update lonenspecial 2022: werkkostenregeling

Update lonenspecial 2022: werkkostenregeling

23-06-2022

In deze update lonenspecial wordt de werkkostenregeling uitgelicht. De vrije ruimte in de werkkostenregeling is in 2022 weer beperkt.
Laatste kans voor ondernemers voor definitieve subsidieberekening TVL

Laatste kans voor ondernemers voor definitieve subsidieberekening TVL

03-06-2022

Tot 10 juni 2022 krijgen ondernemers alsnog de kans om hun werkelijke omzet door te geven over de subsidie perioden TVL1 2020, TVLQ4 2020 en TVLQ1 2021. Voor TVLQ2 2021 tot 20 juli. Op basis van de werkelijk omzet wordt het definitieve subsidiebedrag bepaald. Dit heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekendgemaakt (RVO).
Crowdfunding

Crowdfunding

Een alternatieve financieringsvorm? Presenteer jouw financieringswens optimaal door crowdfunding.