Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

19 december 2019

Salaris kennismigranten omhoog

Heeft u een kennismigrant in dienst, of bent u voornemens om een kennismigrant aan te nemen? Het minimumsalaris wordt per 1 januari 2020 met 2,49% verhoogd. De minimumeis geldt voor werknemers van buiten de Europese Unie.

Bedragen per 1 januari 2020

Als u als werkgever een kennismigrant wilt aannemen in uw bedrijf, gelden de volgende minimumsalarissen per maand:20192020
Jonger dan 30 jaar 
30 jaar en ouder 
Recent in NL afgestudeerd 
Houders van een blauwe kaart 
€ 3.299 

€ 4.500
€ 2.364 
€ 5.272

€ 3.381

€ 4.612
€ 2.423
€ 5.403

De bedragen zijn brutobedragen exclusief 8% vakantiegeld en gelden voor aanvragen van een verblijfsvergunning die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ontvangt op of na 1 januari 2020. Deze gelden overigens ook voor werknemers met een verlengde verblijfsvergunning. De bedragen worden jaarlijks verhoogd.

Uitsluitend loon in geld telt

Bij de beoordeling wordt uitsluitend gekeken naar het loon in geld. Het gaat daarbij om het contractueel vastgestelde brutoloon, zonder vakantietoeslag. De waarde van niet in geld uitgekeerd loon en de waarde van onzekere loonbestanddelen, zoals overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen, worden niet meegeteld. Vergoedingen en toeslagen mogen wél worden meegerekend als deze gegarandeerd en structureel elke maand worden uitbetaald. Een vaste toeslag die contractueel is vastgelegd, zoals een dertiende maand of vaste eindejaarsuitkering, mag alleen bij het brutoloon worden meegeteld als deze ook daadwerkelijk maandelijks wordt uitbetaald.

Bent u erkend referent?

U moet als werkgever een door de IND erkend referent zijn om een kennismigrant naar Nederland te kunnen halen. Van een kennismigrant is sprake als u een werknemer van buiten de Europese Unie in dienst neemt vanwege zijn technische of wetenschappelijke kennis. Als u erkend referent bent, heeft u als werkgever een bepaalde informatie-, administratie- en zorgplicht en wordt uw organisatie opgenomen in het openbaar register erkende referenten.

Heeft u vragen over uw personeelszaken? Wij adviseren u graag.

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.

Exact

Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen

Unit4

Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.

Arbodienstverlening

Hoe ga jij om met verzuim? Bij Omnyacc ben je aan het juiste adres voor een gezonde organisatie. Alle specialisten onder één dak.

Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

17-06-2020

De coronacrisis heeft niet alleen gevolgen voor ondernemers en hun ondernemingen, maar ook voor flexibele arbeidskrachten. Om de flexibele arbeidskrachten te kunnen ondersteunen is de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) in het leven geroepen.

Esther Kentin- de Neve

Assistent-accountant