Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

19 december 2019

Salaris kennismigranten omhoog

Heeft u een kennismigrant in dienst, of bent u voornemens om een kennismigrant aan te nemen? Het minimumsalaris wordt per 1 januari 2020 met 2,49% verhoogd. De minimumeis geldt voor werknemers van buiten de Europese Unie.

Bedragen per 1 januari 2020

Als u als werkgever een kennismigrant wilt aannemen in uw bedrijf, gelden de volgende minimumsalarissen per maand:20192020
Jonger dan 30 jaar 
30 jaar en ouder 
Recent in NL afgestudeerd 
Houders van een blauwe kaart 
€ 3.299 

€ 4.500
€ 2.364 
€ 5.272

€ 3.381

€ 4.612
€ 2.423
€ 5.403

De bedragen zijn brutobedragen exclusief 8% vakantiegeld en gelden voor aanvragen van een verblijfsvergunning die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ontvangt op of na 1 januari 2020. Deze gelden overigens ook voor werknemers met een verlengde verblijfsvergunning. De bedragen worden jaarlijks verhoogd.

Uitsluitend loon in geld telt

Bij de beoordeling wordt uitsluitend gekeken naar het loon in geld. Het gaat daarbij om het contractueel vastgestelde brutoloon, zonder vakantietoeslag. De waarde van niet in geld uitgekeerd loon en de waarde van onzekere loonbestanddelen, zoals overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen, worden niet meegeteld. Vergoedingen en toeslagen mogen wél worden meegerekend als deze gegarandeerd en structureel elke maand worden uitbetaald. Een vaste toeslag die contractueel is vastgelegd, zoals een dertiende maand of vaste eindejaarsuitkering, mag alleen bij het brutoloon worden meegeteld als deze ook daadwerkelijk maandelijks wordt uitbetaald.

Bent u erkend referent?

U moet als werkgever een door de IND erkend referent zijn om een kennismigrant naar Nederland te kunnen halen. Van een kennismigrant is sprake als u een werknemer van buiten de Europese Unie in dienst neemt vanwege zijn technische of wetenschappelijke kennis. Als u erkend referent bent, heeft u als werkgever een bepaalde informatie-, administratie- en zorgplicht en wordt uw organisatie opgenomen in het openbaar register erkende referenten.

Heeft u vragen over uw personeelszaken? Wij adviseren u graag.

Corona: steunmaatregelen voortgezet tot waarschijnlijk ver in 2021

27-08-2020

Na 1 oktober worden de steunmaatregelen voor bedrijven en organisaties voortgezet. Het plan is nog niet officieel maar de maatregelen zouden van kracht blijven tot ver in 2021. Wat verandert er? 

Cao dans- en toneelgezelschappen minimumtarief zzp'er

09-09-2020

In de cao voor dans- en toneelgezelschappen is een bepaling opgenomen waarin een minimumtarief geldt voor zzp'ers. Deze cao is algemeen verbindend verklaard waardoor dit voor de hele bedrijfstak geldt. 

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.

Overdragen

Begin op tijd met de voorbereidingen want het verkoopklaar maken van jouw onderneming neemt enkele jaren in beslag.

Update lonenspecial

In de update van de lonenspecial 2020 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. De lonenspecial is een handig naslagwerk voor jou als werkgever. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op. 

iMUIS by King

Met iMUIS by King heb je overzicht en grip op jouw financiën.