Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

14 juli 2022

Speculeren met cryptovaluta en btw 

Speculeer je met cryptovaluta? De laatste jaren wint dit sterk aan populariteit. Is cryptowinst ook belast en waar hangt dit volgens de rechter dan vanaf?

Cryptovaluta

Bij cryptovaluta denken we niet meer alleen aan de bekende bitcoins. Ook bijvoorbeeld ethereum en de compound zijn niet meer van de cryptovalutamarkt weg te denken. Handelen kan online, ook via tal van erkende instellingen.

Belast of niet?

Of speculatiewinst, al dan niet inzake cryptovaluta, belast is, hangt af van de vraag of er een bron van inkomen is. Daarvoor is onder meer vereist dat voordeel redelijkerwijs te verwachten is. Bij speculeren is dat meestal niet het geval, waardoor speculatiewinst onbelast is en verlies niet aftrekbaar.

Binnen de onderneming

Wordt binnen een IB-onderneming gespeculeerd, dan is van belang of dit gebeurt met duurzaam overtollige middelen. Die behoren namelijk verplicht tot het privévermogen, waardoor het resultaat buiten de winst blijft. Alleen als je belegt met tijdelijk overtollige middelen op een zodanige wijze dat deze weer tijdig binnen de onderneming beschikbaar kunnen zijn, telt het resultaat wél mee ter bepaling van de winst.

Let op!

Het resultaat van speculeren binnen een bv leidt wel altijd tot belastbare winst of aftrekbaar verlies.

Bron of niet?

Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij gespeculeerd was met cryptovaluta. Hier stond de vraag centraal of er een bron van inkomen was of niet. Een belastingplichtige had in zijn vrije tijd een algoritme ontwikkeld waarmee van imperfecties op de cryptovalutamarkt geprofiteerd kon worden. Hij had hiermee koerswinsten behaald. In 2017 had hij hiermee ruim € 10,6 miljoen verdiend, die de inspecteur wilde belasten.

Resultaat structureel positief?

De rechter kwam tot de conclusie dat er geen sprake was van structureel positieve resultaten, want in 2018 was fors verlies geleden. Bovendien had de belastingplichtige geen invloed kunnen uitoefenen op de koersen, dus was de koerswinst niet met het algoritme behaald. De conclusie was dan ook dat de speculatiewinst onbelast diende te blijven.

Let op!

Cryptovaluta is vermogen dat jij, net als bijvoorbeeld spaargeld, moet aangeven in Box 3. De koersen op 1 januari zijn bepalend.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Agro: extra vragen voor landbouwtelling

Agro: extra vragen voor landbouwtelling

09-03-2023

Naast de gebruikelijke vragen in de GO moet je dit jaar ook de vijfjaarlijkse ‘Europese landbouwtelling’ invullen.
Corina Versnel-Hoogschagen

Corina Versnel-Hoogschagen

Secretaresse

Rijden met geschorste auto. Wat zijn de gevolgen?

Rijden met geschorste auto. Wat zijn de gevolgen?

14-03-2023

Een auto schorsen doe je als je de auto tijdelijk niet meer gebruikt. Als gevolg van het schorsen is het niet toegestaan de auto te gebruiken of te laten staan langs de openbare weg. Als je met een auto rijdt waarvan je het kenteken hebt laten schorsen, riskeer je een naheffing met boete. Je kunt echter aan de boete ontkomen als je niets te verwijten valt. Desondanks blijft de naheffing dan in stand.
Nmbrs

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Beperkte gemeenschap van goederen 2023

Beperkte gemeenschap van goederen 2023

16-03-2023

Ben je als ondernemer na 1 januari 2018 getrouwd zonder huwelijksvoorwaarden? Dan geldt de beperkte gemeenschap van goederen en zijn huwelijkse voorwaarden verstandig om op te stellen.
Schuldenoverzicht corona

Schuldenoverzicht corona

02-03-2023

Heb je als ondernemer een aanmaning ontvangen over een achterstand in de aflossing van jouw coronaschuld? Dan ontvang je binnenkort een schuldenoverzicht. Het overzicht ontbrak bij de aanmaning. Hierdoor was het niet duidelijk wat de daadwerkelijke achterstand was.