Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

20 mei 2021

STAP-budget voor scholingskosten in 2022 

Heb je scholingskosten in 2022? De subsidieregeling STAP-budget start op 1 januari 2022. Tegelijkertijd wordt de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven afgeschaft. Dit betekent dat je scholingskosten niet meer kunt aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting 2022. Vanaf dan kun je een beroep doen op de nieuwe subsidieregeling.

Let op!

De definitieve subsidieregeling STAP-budget wordt rond de zomer van 2021 verwacht.

Subsidieregeling

De STAP-budget regeling is een subsidieregeling van de Rijksoverheid en wordt uitgevoerd door het UWV. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie. Met de subsidieregeling kunnen mensen aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget. Dat budget is voor les-, cursus-, college- of examengeld en kosten van verplicht gestelde leer- of beschermingsmiddelen. Ook kosten voor een procedure waarbij eerder opgedane competenties worden erkend (EVC-procedure) komen in aanmerking. Jaarlijks is € 218 miljoen beschikbaar waarmee minimaal 100.000 mensen aanspraak kunnen maken op een persoonlijk ontwikkelbudget. Werkenden en niet-werkenden kunnen maximaal € 1.000 (inclusief btw) budget aanvragen voor een scholingsactiviteit. Het budget kan een aanvulling zijn op andere tegemoetkomingen van bijvoorbeeld werkgever, gemeente of UWV.

Aanvraag indienen

Het beschikbare bedrag wordt verdeeld over zes tijdvakken per jaar. Per tijdvak kan een aanvraag worden ingediend met een online aanvraagformulier. Is het beschikbare bedrag voor een bepaald tijdvak uitgeput? Dan worden reeds ingediende aanvragen doorgeschoven naar het eerstvolgende tijdvak.

Tip!

Wees op tijd met het aanvragen van het STAP-budget. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Scholingsactiviteiten

De scholingsactiviteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen, worden opgenomen in een scholingsregister. Dat register wordt door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bijgehouden. Het gaat om:

  • een opleiding of training dat door een erkend instituut wordt verzorgd en opleidt tot een bepaalde kwalificatie
  • een EVC-procedure, uitgevoerd door een EVC-aanbieder
  • bedrijfsopleidingen, cursussen of trainingen

Gaat het om een meerjarige scholingsactiviteit? Dan moet het budget per opleidingsjaar worden aangevraagd en toegekend.

Voorwaarden

De aanvrager van een STAP-budget:

  • is een (familielid van een) burger van de EU
  • moet tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd zijn
  • moet in de afgelopen twee jaar minimaal zes maanden volksverzekerd zijn (bijvoorbeeld AOW, ANW, WLZ)
  • ontvangt geen studiefinanciering of lerarenbeurs
  • mag maximaal één keer per jaar STAP-budget aanvragen
  • volgt een scholingsactiviteit van een erkende STAP-aanbieder
  • start de scholingsactiviteit binnen zes maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak waarin de aanvraag is ingediend

Let op! Het is wel de bedoeling dat de scholing wordt afgerond. Anders kan de ontvangen subsidie worden teruggevorderd.

Tip!

Maak in de aangifte inkomstenbelasting 2020 en 2021 nog gebruik van de dan nog geldende fiscale aftrek scholingskosten.

Heb je vragen over de subsidieregeling STAP-budget? Neem dan contact met ons op.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Herkansing subsidie praktijkleren 2019/2020

Herkansing subsidie praktijkleren 2019/2020

05-05-2021

Heb je als werkgever in september 2020 de deadline voor de aanvraag subsidie praktijkleren 2019/2020 gemist? Let dan op, want onder strikte voorwaarden kun je in aanmerking komen voor een herkansing. Een van de voorwaarden is dat het te laat aanvragen te wijten was aan de coronacrisis.
Strategisch personeelsbeleid

Strategisch personeelsbeleid

Breng jouw personeelswensen in kaart met strategisch personeelsbeleid. Dit helpt om zo effectief mogelijk gebruik te maken van de talenten van jouw personeel.
Subsidies

Subsidies

Er zijn ruim 3.000 subsidies in Nederland, alleen zijn nog veel mogelijke subsidies en regelingen onbekend. Maak jij al gebruik van de mogelijkheden?
'Wet werken waar je wilt'

'Wet werken waar je wilt'

20-07-2022

Hoe zit het als jouw werknemer thuis wilt werken? De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de ‘Wet werken waar je wilt’. Dit is een wijziging op de Wet Flexibel werken (Wfw). Voor jou als werkgever veranderen de wettelijke regels als je een verzoek van een werknemer voor een andere arbeidsplaats krijgt.