Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

22 juni 2022

Subsidie zorgwerknemers: extra loondoorbetaling bij langdurige ziekte 

Ben je een werkgever in de zorg? Je kunt subsidie krijgen als je ziekte werknemers langer dan twee jaar loon wil blijven doorbetalen. Het doel van deze regeling is om zorgwerknemers die door corona ziek zijn geworden te behouden voor de zorg.

Aansluiting bij reguliere regelingen

De tijdelijke ondersteuning sluit aan bij het bestaande stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid, waarbij het al mogelijk is een vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling aan te vragen. Nieuw is echter dat de werkgever nu deels wordt gecompenseerd in de loonkosten. Na afloop van de loondoorbetaling bij ziekte kan dan ook, indien er door ziekte nog steeds niet gewerkt kan worden, gewoon een uitkering worden aangevraagd.

Voorwaarden

De subsidie kan aangevraagd worden voor werknemers met wie na het tweede ziektejaar een verlengde loondoorbetaling van minimaal zes maanden en maximaal twaalf maanden is afgesproken. Ook moet de werknemer in de periode maart tot en met december 2020 langdurig ziek zijn geworden. Bovendien moet het UWV de vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling bevestigen.

Omvang subsidie

De subsidie bedraagt € 1.100 per maand waarin het loon is doorbetaald. Dit dient minimaal zes en maximaal twaalf maanden te bedragen. De subsidie wordt uitgekeerd als een voorschot en wordt achteraf definitief bepaald op basis van de werkelijk doorbetaalde periode.

Aanvraagrondes

De subsidie kan in drie rondes worden aangevraagd. De eerste loopt tot en met 31 juli 2022. De tweede aanvraagronde is van 1 augustus 2022 tot en met 31 oktober 2022 en de derde van 1 november 2022 tot en met 1 februari 2023. De subsidie kan digitaal worden aangevraagd bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (www.dus-i.nl).

Meldingsplicht

Als je van de subsidie gebruikmaakt, heb je ook een meldingsplicht. Dit betekent dat je het moet melden als de periode van de vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling wijzigt. Hiervan is sprake als de afgesproken periode wordt uitgebreid of verkort, of de loondoorbetaling aan de werknemer eerder eindigt dan afgesproken. Bijvoorbeeld omdat de werknemer het werk eerder hervat of komt te overlijden. Deze meldingen hebben gevolgen voor de hoogte van de subsidie.

Administratieplicht

Ontvang je meer dan € 25.000 subsidie, dan heb je ook een administratieplicht. Dit betekent dat je een overzichtelijke en controleerbare administratie moet voeren en deze minstens tien jaar moet bewaren.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Arbodienstverlening

Arbodienstverlening

Hoe ga jij om met verzuim? Bij Omnyacc ben je aan het juiste adres voor een gezonde organisatie. Alle specialisten onder één dak.
Duurzame inzetbaarheid/verzuim

Duurzame inzetbaarheid/verzuim

Met duurzame inzetbaarheid en verzuimmanagement voorkom, beheers en dring je verzuim terug.
Visionplanner

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.
Brenda Wanders-Westra

Brenda Wanders-Westra

Salarisadviseur

Lonenspecial 2022

Lonenspecial 2022

Voor jou als werkgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn op het gebied van personeels- en salarisadministratie. In de lonenspecial 2022 vind je de belangrijkste wijzigingen op dit gebied. De lonenspecial is een handig naslagwerk. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op.