Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

12 februari 2020

Update stikstofproblematiek

Het kabinet stelt honderden miljoenen euro's beschikbaar om de stikstofproblematiek in de landbouw aan te pakken. Een groot gedeelte van het budget is beschikbaar gesteld voor veehouders die met hun bedrijf willen stoppen en voor boeren die helpen om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Wat, hoeveel, voor wie

Afgelopen week schreef minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een brief hierover aan de Tweede Kamer. Op hoofdlijnen ziet de verdeling van de middelen er als volgt uit:

  • het kabinet stelt € 350 miljoen beschikbaar voor veehouders die zelf aangeven te willen stoppen;
  • voor boeren die willen blijven, komt € 172 miljoen beschikbaar voor vernieuwing, innovatie en verduurzaming van stallen;
  • er komt een fonds voor boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw;
  • het Rijk faciliteert extensivering van veehouderijen rondom Natura 2000-gebieden en
  • voor varkenshouders die stoppen met hun bedrijf komt extra geld beschikbaar. Eerder werd hiervoor al € 180 miljoen beschikbaar gesteld. Met het extra geld kunnen alle inschrijvers - die aan de eisen voldoen - geholpen worden om hun bedrijf te beëindigen.

Ondersteuning

De minister kondigde ook aan dat er coaches komen om boeren 'persoonlijk te ondersteunen' bij het nemen van maatregelen om de stikstof terug te dringen. De komende maanden organiseert het Rijk en provincies regiobijeenkomsten voor boeren over deze mogelijkheden.

Extern salderen

Met provincies is afgesproken dat ongecontroleerde opkoop van veehouderijbedrijven voorkomen wordt. Dit is een randvoorwaarde om extern salderen met veehouderijen binnenkort open te stellen.

Vrij verhandelbaar

Om toch voldoende rechten in de markt te houden voor boeren die duurzaam willen ontwikkelen, is afgesproken dat bij de door de overheid opgekochte veehouderijen de dierrechten worden ingenomen en doorgehaald. Bij opkoop van veehouderijen door private partijen is er geen koppeling met de dierrechten. Deze zijn daarmee vrij verhandelbaar.

Stikstofruimte

Ook mag een ondernemer of boer een deel van zijn niet-benutte stikstofruimte in zijn vergunning tijdelijk beschikbaar stellen. Dit mag tegen een vergoeding aan een initiatiefnemer van een project met een tijdelijke stikstofdepositie, bijvoorbeeld tijdens de aanleg van een (bouw)project.

Wil je meer weten over de stikstofproblematiek en welke maatregelen je kunt nemen? Wij adviseren je graag.

Starten

Als startende ondernemer komt er ontzettend veel op je af waar je niet altijd kennis van hebt. Graag zetten wij samen met jou de eerste stap tot succes!

Miljoenennota: vervoer en verduurzaming

16-09-2020

Het kabinet wil verduurzamen stimuleren. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de bijtelling van de elektrische auto en de energiebelasting. Bekijk hier om welke voorstellen en wijzigingen het gaat. 

Na mijn bedrijf

Je hebt je bedrijf overgedragen naar de volgende generatie. Wij zorgen ervoor dat je volop kunt genieten en ontspannen tijdens je pensioen. 

Update lonenspecial

In de update van de lonenspecial 2020 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. De lonenspecial is een handig naslagwerk voor jou als werkgever. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op. 

31 augustus deadline aanvragen NOW 2.0

27-08-2020

Heb jij in de periode juni t/m september 2020 een omzetverlies geleden van tenminste 20% als gevolg van de coronacrisis? Vraag dan nu de NOW 2.0 aan. Dit kan uiterlijk tot 31 augustus. 

Twinfield

Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.