Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

17 maart 2020

Vanaf 1 april aanvraag compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV aankloppen om compensatie aan te vragen voor transitievergoedingen voor langdurig zieke werknemers. De voorwaarde is dat de transitievergoeding op of na 1 juli 2015 is betaald en als het einde van de periode van twee jaar ziekte op of na 1 juli 2015 lag.

Ontslag na twee jaar ziekte

Voor werknemers die meer dan twee jaar ziek zijn, kan een werkgever ontslag aanvragen. Bij ontslag is een werkgever verplicht een transitievergoeding te betalen.

Compensatie vanwege kosten

Om extra kosten vanwege het ontslag van de werknemer te voorkomen, kan de werkgever de transitievergoeding gecompenseerd krijgen. Deze moet de werkgever aanvragen bij het UWV.

Wanneer compensatie?

De compensatie is alleen mogelijk als de transitievergoeding op of na 1 juli 2015 door jou als werkgever is betaald. Ook moet het einde van de periode van twee jaar ziekte op of na 1 juli 2015 liggen. Verder is vereist dat er een wettelijk recht op de transitievergoeding bestond, dat deze vergoeding is betaald en dat de werknemer is ontslagen vanwege de langdurige ziekte.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest. De vergoeding is vanaf 1 januari 2020 maximaal € 83.000 of een jaarsalaris, als deze meer dan € 83.000 bedraagt.

Niet bij 'slapend dienstverband'

Een werknemer die langer dan twee jaar ziek is, wordt niet altijd ontslagen. De werknemer blijft dan in dienst, maar ontvangt geen loon meer. In die gevallen is er sprake van een slapend dienstverband, bestaat er geen recht op een transitievergoeding en is compensatie hiervan dus ook niet aan de orde.

Wil je meer weten over ontslag, transitievergoeding of de compensatieregeling? Wij adviseren je graag over de mogelijkheden.

Exact

Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen

Bedrijfsfinanciering

Op zoek naar een bedrijfsfinanciering? Een bankfinanciering maximaliseert je slagingskans. 

Corona: onbeperkt bijverdienen voor studenten

22-06-2020

Ontvang jij studiefinanciering? In 2020 mogen studenten onbeperkt bijverdienen zonder consequenties voor de studiefinanciering. Dit om studenten tegemoet te komen die in een cruciaal beroep werken en door de coronacrisis meer uren maken.