20 oktober 2023

Verhoogd Vermogen? Ontdek mogelijke uitzonderingen op toeslagen

Heb je een speciale uitkering ontvangen of ontvang je deze momenteel? En is je vermogen daardoor boven de grens voor het recht op zorgtoeslag, huurtoeslag en/of kindgebonden budget gekomen? Dan is het wellicht mogelijk om een verzoek in te dienen om dit vermogen niet mee te laten wegen.

Zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag

De hoogte van jouw inkomen en vermogen bepaalt of en hoeveel recht je hebt op zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag. Bedraagt jouw vermogen in 2023 meer dan € 33.748 (samen met jouw toeslagpartner € 67.496), dan heb je bijvoorbeeld geen recht meer op huurtoeslag. Voor zorgtoeslag en kindgebonden budget ligt deze grens in 2023 zonder toeslagpartner op € 127.582 en met toeslagpartner op € 161.329.

Let op!

Ook jouw inkomen is van belang. Lees hier meer over dit zogenaamde toetsingsinkomen.

Wat is vermogen?

Jouw vermogen bestaat uit jouw bezittingen verminderd met jouw schulden. Alleen de bezittingen en schulden die je in jouw belastingaangifte in box 3 moet aangeven, tellen mee. Daarom telt bijvoorbeeld jouw woning, een auto of een boot niet mee als vermogen in de toets voor de zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget.

Vermogensuitzonderingen

Sommige vermogensonderdelen die je misschien wel in box 3 moet aangeven, mogen voor de vermogenstoets voor de zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget buiten beschouwing blijven. Dit is bijvoorbeeld het geval voor vermogen dat je opbouwt door een smartengelduitkering. Maar er bestaat nog meer vermogen waarvoor je kunt verzoeken om dit buiten beschouwing te laten. Je leest hier om welke vermogensonderdelen het betreft.

Nieuwe vermogensuitzonderingen

Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende nieuwe vermogensuitzonderingen:

  • een tegemoetkoming uit de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB);
  • aanvullende regelingen inzake de hersteloperatie kinderopvangtoeslag (voor de ex-partner van gedupeerde en de uitbreiding van de kindregeling naar (pleeg)kinderen van de ex-partner);
  • een schadevergoeding van Stichting Vergoeding schade slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn (Stichting VSSA) aan slachtoffers en nabestaanden;
  • een schadevergoeding via de voorschotregeling op grond van het Wetboek van Strafvordering aan de nabestaanden van MH17;
  • een eenmalige financiële ondersteuning aan zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten;
  • vergoedingen van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffer (TAS) aan nabestaanden.

Op verzoek

Kreeg of krijg je zo’n uitkering en wordt jouw vermogen daardoor te hoog voor de zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget? Dan kun je een verzoek indienen om dit vermogen buiten beschouwing te laten.

Tip!

Bedragen die je ontvangt in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag, haalt de Dienst Toeslagen zelf al van jouw vermogen af. Deze zijn immers bij de Dienst Toeslagen bekend. Je hoeft hiervoor daarom niet zelf een verzoek te doen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

25 tips HRM-beleid
25 tips voor een goed HRM-beleid voor jou op een rij
Lees verder
arrow right
Leendert Eelman

Leendert Eelman

Salarisadviseur

Stage in de samenstelpraktijk
Het beste van twee werelden? Dat biedt ons kantoor Leeuwarden in deze stage. Een unieke kans! In deze stage van 16 weken kun je ervaring op doen in de samenstelpraktijk. Ben jij die enthousiaste en leergierige student, die met plezier en op betrokken wijze ons team kan versterken? En ben jij de accountancytopper met gevoel voor de digitale wereld die graag in de praktijk het vak wil leren? Dan zoeken wij jou!
Lees verder
arrow right
Nmbrs
Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Lees verder
arrow right
Private investeerders
Private investeerders, participatiemaatschappijen en andere bronnen van geld zijn mogelijk een oplossing.
Lees verder
arrow right
Verlaging premies Zvw in 2024, hoger premieloon
De premies voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaan in 2024 iets omlaag met 0,11%-punt. Dit geldt voor de premies die werkgevers voor hun personeel betalen, maar ook voor de premies die zelfstandigen en dga’s voor zichzelf moeten afdragen.
Lees verder
arrow right