Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

17 september 2020

Vanaf 2021 verlaging winstbelasting

Uit het Belastingplan 2021 is gebleken dat de winstbelasting voor bv’s volgend jaar verder omlaag gaat. Dit is met name voor het mkb. De aangekondigde lastenverlichting voor het grootbedrijf is daarmee goeddeels aan de neus voorbijgaan. 


Tarief eerste schijf daalt

De vennootschapsbelasting voor nv’s en bv’s kent twee tarieven. Tot een winst van € 200.000 bedraagt dit tarief nu 16,5%, daarboven geldt een tarief van 25%. De tarieven zouden volgend jaar dalen naar respectievelijk 15% en 21,7%, maar laatstgenoemde verlaging gaat niet door.

Schijf verlengd

Wel wordt de komende twee jaar de schijf verlengd waarover het lage Vpb-tarief van 15% geldt. Vanaf 2021 bedraagt het tarief 15% over de eerste € 245.000 winst, vanaf 2022 is dit over de eerste € 395.000 winst.

Mkb profiteert wel

Door het lagere tarief in de eerste schijf profiteert met name het mkb met een kleinere bv. Bij een winst tot de eerste tariefschijf betaalt een dga over de uitgedeelde winst in totaal slechts 37,9% belasting. Eerst 15% Vpb, en na uitdeling van het restant hierover nog eens 26,9% belasting in box 2. Per saldo is dit 37,9%.

Voorbeeld: bv met winst van € 200.000 in 2021
Vpb 15%€ 30.000
Uit te delen winst € 200.000 -/- € 30.000€ 170.000
Belasting box 2 € 170.000 x 26,9%€ 45.730
Totaal te betalen belasting € 30.000 + € 45.730€ 75.730
Belastingpercentage € 75.730 / € 200.00037,9%Verschil met inkomstenbelasting neemt toe

Door de tariefsverlaging neemt het verschil met de ondernemer in de inkomstenbelasting toe. Die betaalt namelijk tot 49,5% belasting, al profiteert die ondernemer wel van een aantal faciliteiten. Zo is in de inkomstenbelasting onder meer de eerste 14% van de winst vrijgesteld.

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.

Bartjan Dekker

Controleleider

Ondernemingsraad (OR)

Door de medezeggenschap en inspraak van medewerkers versterken zij jou bij het ondernemerschap.

Coaching

Coaching kan jou, je onderneming of jouw medewerkers naar een hoger niveau tillen. Onze specialisten geven je inzicht, laten je groeien en ontwikkelen.

Na mijn bedrijf

Je hebt je bedrijf overgedragen naar de volgende generatie. Wij zorgen ervoor dat je volop kunt genieten en ontspannen tijdens je pensioen. 

Werving en selectie

Kwalitatief goed personeel is het belangrijkste kapitaal van jouw organisatie. Het werven en selecteren van de juiste werknemers is erg belangrijk.