Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

28 oktober 2022

VOG gratis voor vrijwilligersorganisaties

Ben je een non-profitorganisatie? En heb je vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen? Dan kun je onder voorwaarden gratis een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen voor deze vrijwilligers. Voor de aanvraag heb je wel eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

eHerkenning 2+ en Digid

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat eerder gedrag van een persoon een aanstelling in een specifieke functie niet in de weg staat. Het screenen van de aanvragen is in handen van Justis, een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Om een gratis VOG aan te vragen moet je  beschikken over eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2+ (EH2+). De vrijwilliger moet beschikken over Digid.

Voorwaarden voor gratis VOG

Om gebruik te kunnen maken van de regeling voor het aanvragen van een gratis VOG moet jouw organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het is een non-profitorganisatie waar vrijwilligers werken met mensen in een afhankelijkheidspositie.
  • Jouw organisatie heeft een gedegen preventie- en integriteitsbeleid dat op een website te vinden is of kan worden geüpload. Daaruit moet blijken op welke manier jouw organisatie vrijwilligers informeert over het aanwezige beleid.
  • Vrijwilligers mogen niet op basis van andere wet- of regelgeving een VOG ontvangen.
  • Jouw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft dus een KvK-nummer.

Hoe verloopt de aanvraag?

Om een gratis VOG te kunnen aanvragen, moet jouw organisatie eerst worden toegelaten tot de regeling. De uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CIBG) zal dit beoordelen. Het CIBG heeft hiervoor acht weken de tijd vanaf het moment dat je de aanvraag heeft gedaan.

Na toelating kun je starten met het aanvragen van een gratis VOG. Deze aanvraag zet je digitaal klaar. Daarbij vermeld je de functienaam en ook de werkzaamheden van de vrijwilliger. Je kiest een screeningsprofiel, waarbij je aangeeft waarop je wilt dat gescreend wordt. Vervolgens dient de vrijwilliger de aanvraag in. De vrijwilliger heeft hiervoor Digid nodig.

Na het indienen van de aanvraag neemt Justis binnen vier weken een beslissing. De VOG wordt opgestuurd naar de gescreende vrijwilliger, niet naar jou als werkgever.

Let op!

De VOG is een momentopname. Je kunt na een aantal jaar (dus periodiek) opnieuw om een verklaring vragen. Er kunnen inmiddels nieuwe feiten bekend zijn. Ook kunt u een nieuwe VOG aanvragen als een vrijwilliger intern andere werkzaamheden gaat verrichten.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Visionplanner

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.
Diensten voor tuchtcollege met btw belast

Diensten voor tuchtcollege met btw belast

08-03-2023

Moet een stichting die diensten verricht met betrekking tot tuchtrechtspraak in de advocatuur btw in rekening brengen over de verrichte diensten? Hof Den Haag vindt van wel, onder meer omdat de diensten verricht worden in het economische verkeer.
Josien Barhorst-de Visser

Josien Barhorst-de Visser

Fiscaal medewerker / managementassistente

Bram Demoed

Bram Demoed

Aangiftemedewerker

Opvang Oekraïense vluchtelingen en inkomstenbelasting

Opvang Oekraïense vluchtelingen en inkomstenbelasting

09-03-2023

Let op bij het invullen van jouw aangifte inkomstenbelasting als je in 2022 Oekraïense vluchtelingen in huis hebt opgevangen. De vluchteling kan namelijk mogelijk aangemerkt worden als jouw fiscale partner. De Belastingdienst biedt een oplossing voor eventuele nadelige gevolgen daarvan.