9 november 2021

Voordeel KIA maximaliseren 

Met de kleinschalige investeringen (KIA) kom je in aanmerking voor extra aftrek op de winst. Je komt in aanmerking als je dit jaar meer dan € 2.400, maar niet meer dan € 328.721 investeert. Plan jouw investeringen goed en maximaliseer de KIA.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA is met name bedoeld voor kleinschalige investeringen. Daarom krijg je relatief minder KIA als jouw investeringen oplopen. Tot een investeringsbedrag van € 59.170 bedraagt de KIA 28%. Tussen € 59.170 en € 109.574 krijg je aan KIA een vast bedrag van € 16.568. Boven een investeringsbedrag van € 109.574 loopt de KIA langzaam af naar nihil bij een bedrag hoger dan € 328.721.

Let op!

De KIA is een extra aftrek op de winst, bovenop de normale afschrijving op het bedrijfsmiddel. Het voordeel is zowel in de inkomsten- als in de vennootschapsbelasting dus afhankelijk van de hoogte van het belastingtarief.

Plannen loont

De KIA heeft betrekking op jouw jaarbedrag aan investeringen. Daarom loont het jouw investeringen over het jaar te plannen. Heb je bijvoorbeeld dit jaar tot nu toe € 50.000 geïnvesteerd en ben je van plan in december ook voor € 50.000 te investeren, dan krijg je dit jaar in totaal € 16.568 aan KIA. Stel je jouw investering in december uit tot januari en investeer je verder in 2022 niet, dan investeer je dus zowel in 2021 als in 2022 voor € 50.000 en levert dit € 28.000 aan KIA op, ofwel € 11.432 meer.

Geringe investeringen samenvoegen

Bij geringe investeringen loont het juist om investeringen over meerdere jaren zo mogelijk samen te voegen. Investeer je bijvoorbeeld zowel dit jaar als volgend jaar voor € 1.500, dan krijg je beide jaren geen KIA. Investeer je dit jaar € 3.000 en volgend jaar niets, dan bedraagt de KIA 28% x € 3.000 = € 840.

Plan ook jouw desinvesteringen

Stoot je een bedrijfsmiddel af waarop je KIA hebt ontvangen toen je investeerde, dan moet je jouw KIA over de verkoopprijs weer terugbetalen. Dit hoeft alleen als je het bedrijfsmiddel verkoopt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin je investeerde, dus alle bedrijfsmiddelen die je vanaf 2017 hebt gekocht.

Tip!

Stel daarom de verkoop van een bedrijfsmiddel dat je in 2017 hebt gekocht zo mogelijk uit tot 2022.

Heb je vragen over de KIA? Neem dan contact met ons op.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Nieuw box 3-stelsel en percentages
Er zijn door de staatssecretaris een aantal aanpassingen in het voorstel voor een nieuw box 3-stelsel bekendgemaakt. Daarnaast zijn de forfaitaire rendementspercentages voor banktegoeden en schulden in 2023 en voor overige bezittingen in 2025 bekend.
Lees verder
arrow right
Advies AG: Rechtsherstel en werkelijk rendement in box 3
De Advocaat-generaal (AG) Pauwels heeft de Hoge Raad geadviseerd over de interpretatie van het concept 'werkelijk behaald rendement'. Daarnaast heeft hij ook zijn advies gegeven over de relevantie van dit begrip na de implementatie van de Wet rechtsherstel box 3.
Lees verder
arrow right
Twinfield
Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.
Lees verder
arrow right
Accountant
De uitdagingen variëren van zelfstandig relatiebeheer tot het coachen van het team. Het team bestaat uit een mooie mix van enthousiaste young professionals tot ervaren experts. Juist die young professionals willen veel van jou leren. 
Lees verder
arrow right