Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

9 november 2021

Voordeel KIA maximaliseren 

Met de kleinschalige investeringen (KIA) kom je in aanmerking voor extra aftrek op de winst. Je komt in aanmerking als je dit jaar meer dan € 2.400, maar niet meer dan € 328.721 investeert. Plan jouw investeringen goed en maximaliseer de KIA.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA is met name bedoeld voor kleinschalige investeringen. Daarom krijg je relatief minder KIA als jouw investeringen oplopen. Tot een investeringsbedrag van € 59.170 bedraagt de KIA 28%. Tussen € 59.170 en € 109.574 krijg je aan KIA een vast bedrag van € 16.568. Boven een investeringsbedrag van € 109.574 loopt de KIA langzaam af naar nihil bij een bedrag hoger dan € 328.721.

Let op!

De KIA is een extra aftrek op de winst, bovenop de normale afschrijving op het bedrijfsmiddel. Het voordeel is zowel in de inkomsten- als in de vennootschapsbelasting dus afhankelijk van de hoogte van het belastingtarief.

Plannen loont

De KIA heeft betrekking op jouw jaarbedrag aan investeringen. Daarom loont het jouw investeringen over het jaar te plannen. Heb je bijvoorbeeld dit jaar tot nu toe € 50.000 geïnvesteerd en ben je van plan in december ook voor € 50.000 te investeren, dan krijg je dit jaar in totaal € 16.568 aan KIA. Stel je jouw investering in december uit tot januari en investeer je verder in 2022 niet, dan investeer je dus zowel in 2021 als in 2022 voor € 50.000 en levert dit € 28.000 aan KIA op, ofwel € 11.432 meer.

Geringe investeringen samenvoegen

Bij geringe investeringen loont het juist om investeringen over meerdere jaren zo mogelijk samen te voegen. Investeer je bijvoorbeeld zowel dit jaar als volgend jaar voor € 1.500, dan krijg je beide jaren geen KIA. Investeer je dit jaar € 3.000 en volgend jaar niets, dan bedraagt de KIA 28% x € 3.000 = € 840.

Plan ook jouw desinvesteringen

Stoot je een bedrijfsmiddel af waarop je KIA hebt ontvangen toen je investeerde, dan moet je jouw KIA over de verkoopprijs weer terugbetalen. Dit hoeft alleen als je het bedrijfsmiddel verkoopt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin je investeerde, dus alle bedrijfsmiddelen die je vanaf 2017 hebt gekocht.

Tip!

Stel daarom de verkoop van een bedrijfsmiddel dat je in 2017 hebt gekocht zo mogelijk uit tot 2022.

Heb je vragen over de KIA? Neem dan contact met ons op.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Wijziging in het betaald ouderschapsverlof augustus 2022

Wijziging in het betaald ouderschapsverlof augustus 2022

De verlofregelingen voor ouders met pasgeboren kinderen worden steeds verder uitgebreid. Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers met een kind dat nog geen 1 jaar oud is, recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof via het UWV. Het aanvragen van deze regeling is mogelijk vanaf 9 augustus 2022.
Bedrijfsfinanciering

Bedrijfsfinanciering

Op zoek naar een bedrijfsfinanciering? Een bankfinanciering maximaliseert je slagingskans. 
14 nieuwe Regio Deals

14 nieuwe Regio Deals

06-03-2023

Er wordt ruim € 284 geïnvesteerd door het kabinet in Regio Deals. In Regio Deals werkt het Rijk met provincies samen om complexe opgaven aan te pakken. Het is voor de vierde keer dat voorstellen via Regio Deals worden gelanceerd.