15 december 2022

Voortgang btw-nultarief op groente en fruit 

Het kabinet streeft ernaar om mogelijk per 1 januari 2024 een 0-tarief in te voeren op groente en fruit. Met een uitvoeringstoets zal worden nagegaan of deze datum ook uitvoeringstechnisch haalbaar is.

Budgettaire dekking en afbakeningsvarianten

De invoering van dit btw-nultarief kan leiden tot een budgettaire derving van zo’n € 1 miljard. Voor deze derving moet nog dekking worden gezocht. Daarnaast verricht onderzoeksbureau SEO op dit moment nog een onderzoek naar verschillende afbakeningsvarianten. Dit is nodig om invoering van het btw-nultarief zorgvuldig te laten plaatsvinden. Om het voor ondernemers en de Belastingdienst werkbaar te houden is het streven om de invoering in één keer goed te doen.

Let op!

Hierbij is met name ook van belang dat er een goed wettelijk onderscheid komt tussen wat groente en fruit is en wat andere voedingsmiddelen zijn. Voor deze laatste groep komt namelijk geen btw-nultarief, maar blijft het verlaagde btw-tarief van 9% gelden.

Streven invoering per 2024

Het kabinet verwacht de uitkomsten van het onderzoek begin 2023. Op basis van deze uitkomsten wordt besloten of een wetgevingstraject kan worden gestart met als streven per 1 januari 2024 een btw-nultarief op groente en fruit.

Ook nog geen btw-nultarief op onbewerkte varianten

Het kabinet vindt het niet verantwoord om tussentijds al een btw-nultarief op onbewerkte groente en fruit in te voeren. Om onduidelijkheden voor ondernemers en de Belastingdienst te voorkomen moet daarvoor immers gedefinieerd worden wat ‘onbewerkt’ betekent. Betekent bijvoorbeeld wassen, schillen, (bij)snijden, (na) rijpen of verpakken dat niet langer sprake is van onbewerkt of is daarvan pas sprake bij toevoegingen van bijvoorbeeld zout of suiker aan een product.

Daarnaast moeten producten die voor een gemiddelde consument inwisselbaar zijn, voor de btw gelijk behandeld worden. Betekent dit dan bijvoorbeeld dat een krop ongewassen sla hetzelfde moet worden behandeld als gewassen en gesneden sla in een zakje? Dit soort vragen zijn onderdeel van de verschillende afbakeningsvarianten die onderzoeksbureau SEO onderzoekt.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Fiscale bijeenkomst Den Helder
Op woensdagavond 8 november 2023 verzorgen wij een fiscale bijeenkomst met actuele ontwikkelingen en nuttige tips. Tijdens deze avond passeren diverse fiscale ontwikkelingen de revue en worden andere belangrijke belastingonderwerpen besproken waar je (mogelijk) mee te maken krijgt. Uiteraard wordt er ook ingegaan op de ontwikkelingen naar aanleiding van het Belastingplan 2024. Kom jij ook?
Lees verder
arrow right
WNT-controle
Ben je een (semi-)publieke instelling en val je onder de wet normering topinkomens (WNT)? Wij kunnen de accountantscontrole volgens het WNT-protocol uitvoeren en je van de benodigde verklaring voorzien.
Lees verder
arrow right
Basecone
Heb jij ook nog een papieren archief en bonnetjes overal? Helemaal niet gek, want zo doen heel veel ondernemers het nog. Het kan alleen overzichtelijker door het creëren van je eigen digitale kantoor! Basecone is de software die jou als ondernemer kan helpen als het gaat om digitale documentverwerking. Basecone herkent facturen automatisch, doet direct een boekingsvoorstel en heeft koppelingen met diverse boekhoudpakketten. Gun jezelf dit gemak en bespaar tijd met Basecone.
Lees verder
arrow right
Casemanager
Ken jij de Wet Verbetering Poortwachter tot in de detail en ben je helemaal thuis in verzuimbeleid? Werk je graag samen met verschillende specialisten om de inzetbaarheid van de werknemers van de relaties van Omnyacc te verbeteren? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Lees verder
arrow right
Echtscheiding
Onze juristen kunnen je begeleiden in het scheidingstraject en helpen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.
Lees verder
arrow right
Huurtoeslag: Extra reparatie koopkracht
Dit jaar wordt de eigen bijdrage voor huurtoeslag opnieuw verlaagd, ditmaal met meer dan € 36 per jaar. Sinds 1 januari 2024 was de eigen bijdrage al met meer dan € 30 verlaagd.
Lees verder
arrow right