24 januari 2024

Voorwaarden hypotheekrenteaftrek bij tijdelijke leegstand tussen twee huizen

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om volgens de 'verhuisregeling' in de inkomstenbelasting ook de hypotheekrente af te trekken van een woning die na verhuizing leegstaat met de intentie tot verkoop. Is deze regeling ook van toepassing als de lege woning na verhuizing niet onmiddellijk wordt aangeboden voor verkoop?

Verhuisregeling

Volgens de verhuisregeling kan de hypotheekrente van een leegstaande woning die wordt aangeboden voor de verkoop onder voorwaarden in aftrek worden gebracht op jouw inkomstenbelasting. De woning moet dan in het betreffende kalenderjaar, of moet in één van de drie voorgaande kalenderjaren, aangemerkt kunnen worden als eigen woning waarvoor hypotheekrente in aftrek kon worden gebracht. Jij mag de woning niet verhuren.

Door deze regeling kan bij verhuizing tijdelijk voor twee woningen hypotheekrente in aftrek worden gebracht.

Niet direct bestemd voor verkoop

De vraag is of de regeling ook kan worden toegepast als een woning niet direct wordt aangeboden voor de verkoop. De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat de verhuisregeling pas in kan gaan vanaf het moment waarop de woning wordt aangeboden voor de verkoop. De aftrek van de hypotheekrente is dus nog slechts mogelijk voor het restant van de periode waarover de verhuisregeling maximaal kan worden toegepast.

Let op!

Verlaat jij jouw woning en bied jij deze bijvoorbeeld pas na een half jaar aan voor de verkoop, dan wordt de periode van de verhuisregeling dus ook met een half jaar verkort.

Bewijslast ligt bij jou

De bewijslast voor het feit dat een woning beschikbaar is voor de verkoop, ligt bij de belastingplichtige. Jij moet dus bijvoorbeeld via een makelaar of advertenties aannemelijk kunnen maken dat de woning bestemd is voor de verkoop.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Eigen woning 2024
In dit nieuwsartikel gaan we in op de fiscale regels voor de eigen woning. Waaraan moet een lening voor de eigen woning voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen? En hoe zit het met de afbouw van renteaftrek? Hoe zit het als je extra wilt aflossen? Deze en meer zaken die je moet weten bij de aanschaf en het bezit van een eigen woning vind je hier in een notendop.
Lees verder
arrow right
Exact
Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Lees verder
arrow right
Bijzonder tarief vakantiegeld
Hoe zit het met de loonheffing (voorheffing van de inkomstenbelasting) en de uiteindelijke inkomstenbelasting bij de aangifte? Je vindt hier meer uitleg over uitbetalingen eenmalige uitkeringen zoals vakantiegeld, bonussen etc.
Lees verder
arrow right
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 3 (NOW)
De NOW is de tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die vanwege de coronacrisis de omzet met minstens 20% zagen dalen. De regeling is met ingang van 1 oktober 2020 verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW 3 kent 3 tijdvakken en kent specifiekere bepalingen ten opzichte van NOW 1 en NOW 2. Op deze pagina vertellen we je er alles over. Heb je vragen? Schroom niet om te bellen of mailen als je meer vragen hebt of wilt sparren over jouw situatie. Samen staan we sterk!
Lees verder
arrow right