1 juni 2023

Wat gebeurt er met giften bij intrekking van ANBI-status?

Ontving je een gift van een instelling met een anbi-status? Goed nieuws! Zelfs als de ANBI-status van de betreffende instelling met terugwerkende kracht wordt ingetrokken, blijft in principe de vrijstelling voor deze gift behouden. Ook als je zelf een donatie hebt gedaan aan de instelling, blijft de aftrek in principe geldig.

Schenkingsvrijstelling

Voor een gift van een instelling met een anbi-status geldt een vrijstelling. Voorwaarde is dat de gift geheel of nagenoeg geheel (= 90%) ten gunste van het algemeen belang is gedaan. Deze vrijstelling is in het leven geroepen om onder meer te voorkomen dat mensen die in nood verkeren, belasting moeten betalen over gekregen hulpgoederen.

Intrekking anbi-status

Als een instelling niet meer aan de voorwaarden voldoet, kan de Belastingdienst de anbi-status intrekken. Dit kan ook met terugwerkende kracht. Deze terugwerkende kracht heeft onder meer tot gevolg dat ten onrechte niet bij de instelling geheven schenk- en erfbelasting bij de instelling zal worden teruggevorderd.

Gevolgen intrekking voor begiftigde

De intrekking van de anbi-status met terugwerkende kracht kan ook tot gevolg hebben dat de ontvanger van een gift alsnog schenkbelasting zou moeten betalen. Als de instelling op het moment van de gift echter in het anbi-register was geregistreerd, blijft de schenkingsvrijstelling toch in stand. De ontvanger van de gift mag dan vertrouwen op die registratie.

Let op!

Als de ontvanger van de gift te kwader trouw is, kan geen beroep op dit vertrouwen worden gedaan en vervalt de vrijstelling.

Giftenaftrek

Deed je een gift aan een instelling met een anbi-status en wordt die anbi-status met terugwerkende kracht ingetrokken? Dan wordt de giftenaftrek in jouw aangifte alleen teruggevorderd als je te kwader trouw was.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Reserves ANBI
Wist u dat met een ANBI-status niet te veel reserves in kas mag houden? Onlangs is er een zaak voor het gerechtshof in Amsterdan gekomen waarin een inspecteur de ANBI-status van een stichting heeft ingetrokken om die reden. Voor het hof bleek dat de stichting inderdaad over de nodige reserves beschikte, meer dan nodig was in verband met de continuïteit van de stichting. Dit is niet toegestaan.
Lees verder
arrow right
Strengere controle op giften aan ANBI
Vanaf dit jaar controleert de fiscus giften aan ANBI's (Algemeen Nut Beogende Instellingen) strenger om fraude te voorkomen. 
Lees verder
arrow right
Rhona Wessels

Rhona Wessels

Administratief medewerker

Relatiebeheerder
Omnyacc Leeuwarden is sterk aan het groeien, waardoor de uitdagingen blijven komen. Ontwikkeling is een dagelijks onderdeel van jouw werkdag.
Lees verder
arrow right
Visionplanner
Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.
Lees verder
arrow right
Duurzame inzetbaarheid/verzuim
Met duurzame inzetbaarheid en verzuimmanagement voorkom, beheers en dring je verzuim terug.
Lees verder
arrow right