28 januari 2020

Reserves ANBI

Wist je dat met een ANBI-status niet te veel reserves in kas mag houden? Onlangs is er een zaak voor het gerechtshof in Amsterdan gekomen waarin een inspecteur de ANBI-status van een stichting heeft ingetrokken om die reden. Voor het hof bleek dat de stichting inderdaad over de nodige reserves beschikte, meer dan nodig was in verband met de continuïteit van de stichting. Dit is niet toegestaan.

Fiscale voordelen

Instellingen en organisaties kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor de zogenaamde ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Hierdoor bestaat er recht op verschillende fiscale voordelen. De belangrijkste fiscale voordelen zijn de aftrekbaarheid van giften aan een ANBI en het feit dat ANBI's geen schenk- en erfbelasting verschuldigd zijn over hun ontvangsten. De aftrek van giften betekent voor 2020 dat particulieren tot 46% (2020) van hun gift in aftrek kunnen brengen op hun inkomen.

Voorwaarden ANBI

Vanwege genoemde faciliteiten moeten ANBI's aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet een ANBI met minstens 90% van de activiteiten het algemene belang dienen, mag er geen winstoogmerk zijn en mogen reserves slechts in beperkte mate worden aangehouden. Concreet betekent dit niet meer dan nodig in verband met de continuïteit van de ANBI.

Let op!
Een ANBI moet ook vermelden waarvoor de aanwezige reserves bestemd zijn en tot welke omvang. Ook hierin schoot de stichting tekort.

De rechters stelden de fiscus dan ook in het gelijk en gingen akkoord met de intrekking van de ANBI-status.

Heb je vragen over de reserves in kas van jouw instelling met ANBI-status? Neem gerust contact met ons op.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Groeien
Je bent trots op de ontwikkeling die je bedrijf doormaakt. Terecht! Maar hoe nu verder? Wij helpen bij allerlei zaken die je hiervoor niet hoefde te regelen. 
Lees verder
arrow right
Lagere premies Werkhervattingskas in 2024
Ieder jaar dien je als werkgever sociale premies te betalen voor de Werkhervattingskas (Whk). Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA zal dalen van 0,87% in 2023 naar 0,77% in 2024. Ook het gemiddelde percentage voor de Ziektewet zal afnemen, van 0,66% naar 0,45%.
Lees verder
arrow right
Exact
Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Lees verder
arrow right