20 oktober 2022

Begrenzing aftrek periodieke giften ANBI's

Er komt een begrenzing op de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Dit wordt vanaf 2023 begrensd tot € 250.000 per kalenderjaar. Deze maatregel geldt voor alle periodieke giften die zijn aangegaan na 4 oktober 2022, 16.00 uur.

Periodieke giften

Als je jaarlijks eenzelfde bedrag doneert aan dezelfde ANBI en je doet dat minimaal vijf jaar achter elkaar, dan is er sprake van een periodieke gift. Is deze periodieke gift vastgelegd in een notariële of schriftelijke overeenkomst waarin vastgelegd is wanneer de jaarlijkse gift stopt (uiterlijk bij jouw overlijden), dan kun je het volledige bedrag van de gift in jouw aangifte inkomstenbelasting aftrekken. Je hoeft dan dus geen rekening te houden met de niet-aftrekbare drempel of het plafond dat voor reguliere giften geldt.

Vanaf 2023 maximaal € 250.000 aftrek

Vanaf 2023 bedraagt de maximale periodieke giftenaftrek € 250.000 per kalenderjaar. Dit bedrag geldt voor jou en jouw fiscale partner samen.

Overgangsregeling voor lopende periodieke giften

Voor alle periodieke giften die zijn aangegaan uiterlijk 4 oktober 2022, 16.00 uur geldt overgangsrecht. Deze periodieke giften blijven tot en met uiterlijk 31 december 2026 volledig aftrekbaar. Uiteraard mits aan de voorwaarden voor de aftrek van periodieke giften wordt voldaan.

Let op!

De beperking van de aftrek van periodieke giften moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

25 tips voor je bedrijfsfinanciering
Met hun bancaire achtergrond, opleiding tot financieringsspecialist en ervaring geven onze financieringsspecialisten Jos de Lange en William van Haaster je 25 tips op gebied van bedrijfsfinancieringen.
Lees verder
arrow right
Carolien van der Meer

Carolien van der Meer

Assistent-accountant

HRM-workshops Schagen
Op woensdag 18 oktober en donderdag 19 oktober verzorgen wij de HRM-workshops waarin we actuele ontwikkelingen en nuttige tips delen rondom het aannemen, stimuleren en behouden van werknemers.
Lees verder
arrow right