21 juni 2024

Wetsvoorstel box 3: naar een concreter stelsel vanaf 2027

Het voorstel voor het nieuwe box 3-stelsel, gebaseerd op werkelijk rendement vanaf 2027, is verder gespecificeerd. De belasting van onroerende zaken in dit nieuwe stelsel is nu ook vastgelegd. Dit voorstel is ter advisering voorgelegd aan de Raad van State.

Belasten onroerende zaken

In het nieuwe stelsel wordt zowel het directe rendement als het indirecte rendement op onroerende zaken belast in box 3.

Direct rendement

Het directe rendement is het rendement dat jaarlijks behaald wordt, bijvoorbeeld huur en pacht, maar ook het rendement in natura door eigen gebruik van de onroerende zaak. De wijze van belastingheffing is afhankelijk van de categorie waarin de onroerende zaak wordt ingedeeld.

 1. Bij een onroerende zaak die minimaal 328 dagen (of 329 dagen in een schrikkeljaar) in het jaar verhuurd wordt:
  a. is de ontvangen huur- of pacht belast, en
  b. zijn onderhouds- en andere kosten hierop aftrekbaar.
 2. Bij een onroerende zaak die het gehele jaar niet verhuurd wordt:
  a. is 2,65 % van de WOZ-waarde (de zogenaamde vastgoedbijtelling die het voordeel in natura van het eigen gebruik vertegenwoordigd) belast, en
  b. zijn onderhouds- en andere kosten niet apart aftrekbaar, maar verdisconteerd in de vastgoedbijtelling.
 3. Bij een onroerende zaak die voor minder dan 328 dagen (of 329 dagen in een schrikkeljaar) in het jaar verhuurd wordt, worden de twee hiervoor beschreven berekeningen met elkaar vergeleken en:
  a. is de ontvangen huur- of pacht verminderd met de onderhouds- en andere kosten belast, of
  b. is, als dit tot een hoger bedrag leidt, 2,65 % van de WOZ-waarde belast.

Let op!

Verschuldigde rente over schulden kun je wel in aftrek brengen, ook als je de vastgoedbijtelling toe moet passen.

Onderhoudskosten en verbeteringskosten

In het nieuwe voorgestelde stelsel is het onderscheid tussen onderhouds- en verbeteringskosten van belang. Onderhoudskosten zijn in het jaar aftrekbaar of verdisconteert in de vastgoedbijtelling. Verbeteringskosten worden pas verrekend bij het realiseren van het indirecte rendement.

Let op!

Heel kort omschreven zijn onderhoudskosten kosten voor het repareren van bestaande elementen van de onroerende zaak, denk aan schilderen. Bij verbetering worden kosten gemaakt die iets toevoegen aan de onroerende zaak, denk aan een aanbouw.

Indirect rendement

Het indirecte rendement is belast volgens de vermogenswinstbelasting. Dit betreft de winst die behaald wordt door de waardeontwikkeling tijdens de periode dat een belastingplichtige onroerend goed bezit. De belastingheffing vindt plaats aan het einde van de bezitsduur, bijvoorbeeld bij verkoop. De wijze van belastingheffing vindt voor alle onroerende zaken op dezelfde wijze plaats. Het maakt hierbij dus niet uit of de onroerende zaak voor minimaal 328 dagen per jaar verhuurd wordt, voor minder dagen of helemaal niet.

Let op!

De verbeteringskosten worden bij de berekening van het indirecte rendement wel verrekend. Een heel simpel voorbeeld: kosten van aankoop van een onroerende zaak € 500.000, verbeteringskosten door de jaren heen € 250.000, opbrengst bij verkoop € 900.000. De vermogenswinst bedraagt dan € 150.000 (€ 900.000 -/- € 500.000 -/- € 250.000).

Andere parameters

In het aan de Raad van State aangeboden wetsvoorstel zijn nog meer parameters opgenomen die nog niet eerder bekend waren. Zo wordt voorgesteld om het heffingsvrije inkomen vast te stellen op € 1.250, een verliesdrempel van € 500 te hanteren en een belastingtarief van 36%.

Let op!

Het nieuwe kabinet uiteraard ook nog andere keuzes maken voor de diverse parameters.

Niet voor periode 2017-2026

Het is de bedoeling van de wetgever om het nieuwe stelsel per 1 januari 2027 in te laten gaan. De hiervoor beschreven berekening van bijvoorbeeld het werkelijke rendement op onroerende zaken geldt dan ook pas als de wetsvoorstellen ongewijzigd worden aangenomen en per 1 januari 2027 worden ingevoerd.

Raad van State

Door het nu aanbieden van het wetsvoorstel aan de Raad van State kan invoering van het nieuwe stelsel per 1 januari 2027 misschien nog gehaald worden. Na ontvangst van het advies van de Raad van State kan het nieuwe kabinet beslissen of ze het wetsvoorstel, met of zonder wijzigingen, indienen bij de Tweede Kamer.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Belastingadviseur
Ben jij klaar voor een zelfstandige functie waarin jij je expertise voor fiscale advisering kunt laten zien? Bij ons krijg je de kans om een perfecte balans te vinden tussen advies verlenen en nauw contact onderhouden met onze klanten. Wij nodigen je uit om je professionele skills en enthousiasme in te zetten en mee te denken met zowel onze collega's als klanten. 
Lees verder
arrow right
Is een periodieke gift van een ANBI-bestuurder aftrekbaar?
Een periodieke gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kan onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Maar geldt dit ook voor een gift van een bestuurslid van de ANBI? De Belastingdienst heeft voorwaarden vastgesteld voor de aftrekbaarheid, vooral als er aanvullende redenen zijn voor het beëindigen van de gift.
Lees verder
arrow right
Baangerelateerde investeringskorting (BIK)
Denk je erover om een investering te doen, maar is het lastig om de financiering rond te krijgen in deze tijd? Misschien kom je wel in aanmerking voor de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK-regeling is een investeringsregeling die het voor bedrijven aantrekkelijker maakt om in 2021 en 2022 investeringen te blijven doen. Met deze investeringskorting kunnen de meeste ondernemers onder bepaalde voorwaarden een deel van de investering verrekenen met de loonheffing. Voldoe jij aan de voorwaarden?
Lees verder
arrow right
Update lonenspecial 2024: Gebruikelijk loon en vrijwilligersvergoeding
In 2024 is het normbedrag voor het gebruikelijk loon € 5.000 hoger dan in 2023 en bedraagt € 56.000 per jaar. De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat ook omhoog, naar € 2.100 per jaar. De vergoeding per maand bedraagt in 2024 maximaal € 210.
Lees verder
arrow right
Pierre Bruin

Pierre Bruin

Assistent-accountant