Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

4 januari 2021

Per 1 januari 2022 wijziging verliesverrekeningsregels

Per 1 januari 2022 wijzigen de verliesverrekeningsregels. Heb jij of verwacht jij verrekenbare verliezen in de vennootschapsbelasting? Zorg dat jij op de hoogte bent en weet wat de gevolgen zijn voor jouw onderneming. De regels worden verruimd, maar ook beperkt.

In hoofdlijnen

Zo zijn verliezen straks in tijd onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Tegelijkertijd worden verliezen in omvang beperkt verrekenbaar: volledige verliesverrekening is straks slechts mogelijk tot een bedrag van € 1 miljoen.

Waarom?

Het doel van de wijzigingen is om te voorkomen dat bedrijven met winstgevende activiteiten jaren achtereen geen vennootschapsbelasting (Vpb) betalen. De wijzigingen moeten leiden tot een meer geleidelijke verliesverrekening en daarmee stabielere belastinginkomsten.

Verruiming verliesverrekeningsregels Vpb

Momenteel geldt voor de achterwaartse verliesverrekening een termijn van één jaar en voor voorwaartse verliesverrekening een termijn van zes jaar. Dat verliezen vanaf 1 januari 2022 in de tijd onbeperkt voorwaarts verrekenbaar zullen zijn, is een verruiming van de huidige regels.

Beperking verliesverrekeningsregels Vpb

Onder de huidige regels zijn verliezen in omvang onbeperkt verrekenbaar. Daardoor is het bij voldoende verliezen mogelijk om winsten tot nihil te verminderen en daardoor geen vennootschapsbelasting te betalen. Deze praktijken wil het kabinet voorkomen. Daarom zijn verrekenbare verliezen in een jaar tot een bedrag van € 1 miljoen volledig verrekenbaar met de winst. Boven € 1 miljoen is het verlies slechts verrekenbaar met 50% van de resterende belastbare winst van dat jaar. Op die manier is ondanks de aanwezigheid van compensabele verliezen vennootschapsbelasting verschuldigd. Deze voorgestelde beperking is ook van toepassing op de ongewijzigde achterwaartse verliesverrekening van één jaar. Een verlies dat door de voorgestelde beperking in een jaar niet volledig voorwaarts of achterwaarts verrekenbaar is, kan in een volgend jaar met inachtneming van dezelfde beperking worden verrekend.

Let op!
Er is geen overgangsrecht. De wijzigingen zijn van toepassing op verliezen die stammen uit boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013. Verliezen uit boekjaren die zijn aangevangen voor die datum zijn - conform de huidige regels - tot 31 december 2021 verrekenbaar. Daarna verdampen ze.

Tip!
Zijn er mogelijkheden om in 2021 bestaande verliezen te verrekenen? Maak daar dan gebruik van!

Tip!
Per 1 januari 2019 is de houdsterverliesregeling afgeschaft. Er geldt een overgangsregeling. De wijzigingen gaan ook gelden voor houdster- en financieringsverliezen die onder deze regeling vallen. Ook deze verliezen zijn dus tot een bedrag van € 1 miljoen volledig en daarboven slechts tot een bedrag van 50% van de belastbare houdster- of financieringswinst verrekenbaar. Daarbij blijft de regel gelden dat deze slechts verrekenbaar zijn met houdster- of financieringswinsten.

Let op!
De wijzigingen maken dat de omvang van de latente belastingvordering moeilijker is in te schatten. Enerzijds leidt de onbeperkte voorwaartse verliesverrekening tot een hogere latente belastingvordering. Anderzijds leidt de beperking van de omvang van het verrekenbare verlies tot een lagere latente belastingvordering. Daarbij betekent een onbeperkte voorwaartse verliesverrekening dat voor een inschatting van de winstverwachting verder in de toekomst moet worden gekeken.

Tot slot

Heb je vragen over de gewijzigde regels? Neem dan contact met ons op.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 3 (NOW)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 3 (NOW)

De NOW is de tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die vanwege de coronacrisis de omzet met minstens 20% zagen dalen. De regeling is met ingang van 1 oktober 2020 verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW 3 kent 3 tijdvakken en kent specifiekere bepalingen ten opzichte van NOW 1 en NOW 2. Op deze pagina vertellen we je er alles over. Heb je vragen? Schroom niet om te bellen of mailen als je meer vragen hebt of wilt sparren over jouw situatie. Samen staan we sterk!
Arbodienstverlening

Arbodienstverlening

Hoe ga jij om met verzuim? Bij Omnyacc ben je aan het juiste adres voor een gezonde organisatie. Alle specialisten onder één dak.
Overdragen

Overdragen

Begin op tijd met de voorbereidingen want het verkoopklaar maken van jouw onderneming neemt enkele jaren in beslag.
Financiële planning

Financiële planning

Met financiële planning breng je inzicht en overzicht in je financiële huishouden, zodat jij de dingen kan doen die je wilt! Een helicopterview op het hele plaatje.
Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten zijn de basis van de samenwerkingen met jouw medewerkers.