Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

9 februari 2021

Corona: rechter vermindert huur voor horecaondernemer

Vanwege corona hoeft een horecaondernemer van de rechtbank in Den Haag minder huur te betalen. De rechter heeft begrip voor de situatie rondom corona en het feit dat de horeca minder omzet draait.

Beperkingen horeca

Door de coronacrisis heeft met name de horeca al vanaf 15 maart 2020 te maken met forse beperkingen. Horecagelegenheden waren gesloten of moesten zich beperken tot bezorgen en afhalen. De horeca blijft waarschijnlijk dicht tot (in ieder geval) 2 maart.

Redelijkheid en billijkheid

De rechter vindt dat onder deze omstandigheden de redelijkheid en billijkheid ertoe leiden dat partijen niet aan het ongewijzigd in stand houden van het huurcontract mogen vasthouden.

Minder huur

De rechtbank komt tot de conclusie dat een verdeling van de financiële pijn op zijn plaats is. Tijdens de sluitingsperiode van het bedrijf acht de rechter een vermindering van de huur met 50% redelijk, tijdens de periode van beperkende maatregelen bepaalt hij de vermindering op 25%.

Bredere werking

Volgens deskundigen kan de uitspraak een bredere werking krijgen, nu ook winkels gedeeltelijk gesloten moeten blijven vanwege corona. Het is dan ook te verwachten dat meer getroffen ondernemers bij hun huurbazen aankloppen om een vermindering van de huur.

Tip!
Wil je bij je verhuurder ook een lagere huur afdwingen, dan is het volgens de uitspraak van belang inzicht te geven in de vermindering van jouw omzet vanwege de coronacrisis.

TVL

De overheid kent een financiële tegemoetkoming in verband met de vaste lasten van ondernemers, zoals huur, via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De tegemoetkoming dekt echter slechts een deel van alle vaste lasten, waardoor het voldoen van de huur voor veel getroffen ondernemingen nog steeds moeilijk is.


Neem voor vragen gerust contact met ons op. Meer informatie over het steunpakket van de overheid? Kijk dan in ons coronadossier

Exact

Exact

Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Begeleiden belastingcontrole

Begeleiden belastingcontrole

Staat de Belastingdienst binnenkort bij jou op de stoep voor een controle? Dat kan, want per jaar controleren zij tienduizenden ondernemers.
Sportcomplex? Controleer de WOZ-waarde

Sportcomplex? Controleer de WOZ-waarde

01-03-2021

Ben je de eigenaar of de huurder van een sportcomplex? Controleer dan goed de WOZ-beschikking die binnenkort op de mat valt. Gemeenten stellen de WOZ-waarde van deze zogenaamde ‘incourante niet-woningen’ niet altijd met toepassing van de juiste uitgangspunten vast.