9 juni 2022

Horeca herpakt zich in 2021, maar nog onder niveau van voor coronacrisis

De horeca heeft in 2021 gelukkig weer een stijging in omzet en winst kunnen laten zien. Hierbij zijn echter belangrijke kanttekeningen te maken. Zo waren de steunpakketten dat jaar beter dan in 2020, wat het beeld vertekent. Ook zijn de verschillen tussen de ondernemingen groot en is de omzet nog lang niet op het niveau van voor de crisis.

Omzetverbetering breed gedragen

De horeca heeft zich na 2020 weer enigszins opgericht. In 2021 wist de branche als geheel uit de rode cijfers te komen. De omzet is met ruim 11% toegenomen en dat betekent een iets sterkere groei voor de horeca dan voor het mkb als geheel (+10,1%). Hiermee is de branche echter nog ver verwijderd van het niveau van voor de coronacrisis; de omzet ligt ruim 13% lager dan in 2019.

Krachtig winstherstel, maar zeker niet voor iedereen

De brutomarge is met ruim 16% toegenomen, tegenover een daling van ruim 22% een jaar eerder. De winstontwikkeling voor de horeca als geheel komt over 2021 uit op maar liefst +210%. De onderlinge verschillen zijn echter groot. Voor bijna 54% van de ondernemers is de winst namelijk gelijk gebleven of toegenomen. Ruim 46% van de ondernemers in de horeca moet het dus doen met een daling van de winst. Voor bijna 31% van de bedrijven gaat het dan zelfs om een krimp van 50% of meer.

Vertekend beeld

De extreem sterke winstgroei voor de horeca als geheel verdient verdere nuancering. Op de eerste plaats gaat het hier om een vergelijking met het extreem slechte 2020, toen de winst van de horeca kelderde met 21,5%. Daarnaast waren de coronasteunpakketten van de overheid in 2021 van een betere kwaliteit dan in het eerste coronajaar. Hierdoor is het onderaan de streep beter gegaan.

Relatief veel aanspraak NOW

Aan de kostenkant valt op dat de personeelskosten met bijna 6% zijn gestegen, iets lager dan het mkb-gemiddelde (bijna 8%). Een jaar eerder was er nog een forse daling van bijna 20% zichtbaar. Ten opzichte van het pre-coronajaar 2019, is in 2021 een daling van de personeelskosten te zien van bijna 18%. Dit kwam deels door de aftrek van de NOW-regeling. Horecaondernemers hebben relatief vaak van deze loonsubsidie gebruikgemaakt.. De NOW mocht administratief gezien ook worden opgeteld bij ‘overige bedrijfsopbrengsten’, waar ook de TVL is geboekt. Deze post is in de horeca in 2021 opnieuw sterk gestegen (+105%).

Kredietwaardigheid verbeterd

Het percentage horecaondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen (een PD-rating <1%), is uitgekomen op bijna 86. Dit betekent een sterke verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar (bijna 76). De branche presteert nu min of meer in lijn met het mkb-gemiddelde, dat licht verbeterde naar ruim 86%. Ook hier zijn de verschillen binnen de horeca echter groot.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Duurzame inzetbaarheid/verzuim
Met duurzame inzetbaarheid en verzuimmanagement voorkom, beheers en dring je verzuim terug.
Lees verder
arrow right
Amber Timmer

Amber Timmer

Administratief medewerker

Assistent accountant
Leren van ervaren experts binnen het team en jezelf ontwikkelen tot een zelfstandig assistent accountant? Dat kan! 
Lees verder
arrow right
Nico Vonderbank

Nico Vonderbank

Registeraccountant