Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

24 maart 2021

Gebruikelijk loon lager dan minimum loon bij bijzondere omstandigheden

Als dga moet je jaarlijks een gebruikelijk loon uit de bv opnemen van minimaal € 47.000. Een gebruikelijk loon dat lager is dan het minimum loon is volgens de rechter ook mogelijk.

Hoogte gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon dient te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij je bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 47.000. Is het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan € 47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag.

Bijzondere omstandigheden

Onder bijzondere omstandigheden kan ook een lager gebruikelijk loon worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij verlieslijdende bv’s. De Belastingdienst stelt zich dan echter op het standpunt dat het gebruikelijk loon ten minste gelijk moet zijn aan het wettelijk minimumloon.

Rechter staat loon onder minimumloon toe

In een recente uitspraak besliste de rechter in Arnhem dat ook een gebruikelijk loon kan worden toegekend dat onder het wettelijk minimumloon ligt. In de voorliggende casus had een bv de dga in de eerste drie maanden van het eerste boekjaar een gebruikelijk loon toegekend conform de fiscale voorschriften. Wegens aanhoudende verliezen was de bv dit gebruikelijk loon grotendeels schuldig gebleven en werd de rest van het boekjaar geen loon meer uitbetaald. De rechter achtte dit juist.

Oud besluit

De rechter baseerde dit oordeel op een besluit uit 2006. Hierin werd bepaald dat een lager loon dan een gebruikelijk loon acceptabel is als men aannemelijk kan maken dat de continuïteit van de bv in gevaar komt bij het uitbetalen van een gebruikelijk loon.

Geen recht aan de realiteit

Het vasthouden aan het minimumloon als ondergrens voor het gebruikelijk loon, doet volgens de rechter in dit soort situaties geen recht aan de realiteit. De wet minimumloon is niet voor deze situatie geschreven, aldus het oordeel.

Corona

Vanwege corona mag het gebruikelijk loon in 2020 en 2021 ook lager worden vastgesteld dan wettelijk voorgeschreven. Het omzetverlies moet in 2021 wel minstens 30% zijn, voor 2020 is dit niet vereist. Het gebruikelijk loon mag worden afgeleid van dat in 2019 en evenredig aangepast worden voor het omzetverlies. Voor 2020 ga je daarbij uit van het omzetverlies in de eerste vier maanden vergeleken met de omzet in de eerste vier maanden van 2019, voor 2021 ga je uit van het omzetverlies over het hele jaar in vergelijking met de omzet over het hele jaar 2019.

Tot slot

Voor vragen over het gebruikelijk loon kun je altijd contact op nemen met onze specialisten. Wij maken ons graag sterk voor jou. 

Belastingadviseur

Belastingadviseur

  • Leeuwarden
  • 32-40 uur per week
  • WO Fiscaal Recht/Fiscale Economie
Nieuw huwelijksvermogensrecht 2021

Nieuw huwelijksvermogensrecht 2021

02-04-2021

Ben je als ondernemer getrouwd? Dan maakt het veel verschil of je voor of na 1 januari in het huwelijksbootje bent gestapt. In dit artikel lees je er meer over. 
Snelstart

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.
Coronadossier: update 19 april

Coronadossier: update 19 april

19-04-2021

In ons coronadossier vind je de coronasteunmaatregelen van de overheid op een rij.
Ine van der Beek

Ine van der Beek

Assistent-accountant

AO/IB

AO/IB

Wil jij jouw organisatie ook beter beheren en sturen? Houdt dan jouw Administratieve Organisatie eens tegen het licht. We voorzien je van tips en adviezen om jouw bedrijfsvoering verder te verbeteren.