Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

3 juli 2020

Zonnepanelen op je woning 2020

Heb jij als particulier zonnepanelen op je woning? Je kunt de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In dit nieuwsartikel vertellen wij je meer over hoe je dit doet en aan welke voorwaarden je moet voldoen. 

Europese uitspraak

Het Europese Hof bepaalde in 2013 dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. Een Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, installeerde zonnepanelen op het dak van zijn woning. De elektriciteit die hij produceerde met deze zonnepanelen, leverde hij terug aan het openbare elektriciteitsnet. Het Europese Hof besliste dat de heer Fuchs voor het leveren van elektriciteit aan het openbare elektriciteitsnet btw-ondernemer is. Hij moet dus btw afdragen over de opbrengst van de elektriciteit die hij teruglevert. Hij mag echter ook de btw die hij betaalt op de aankoop en op het onderhoud van de zonnepanelen in aftrek brengen.

Btw terugvragen

Deze uitspraak van het Europese Hof werkt ook door in Nederland en heeft tot gevolg dat je de btw op de aankoop en op het onderhoud van zonnepanelen op jouw woning kunt terugvragen, ook als je deze als particulier aanschaft! Je moet wel bij de Belastingdienst aangemerkt staan als btw-ondernemer. Hiervoor moet je je aanmelden bij deze dienst. Als de zonnepanelen tot een (huwelijks)goederengemeenschap behoren, kan alleen de persoon die op de energienota staat vermeld zich aanmelden als ondernemer.

Let op!

Als je je niet aanmeldt als btw-ondernemer, kun je ook geen btw terugvragen. Daarnaast mag je dan ook geen btw in rekening brengen.

Aanmelden als ondernemer voor de btw

Je kunt je eenvoudig als ondernemer aanmelden met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’. Je kunt dit formulier downloaden vanaf de site van de Belastingdienst. Als de Belastingdienst geen vragen heeft, ontvang je een btw-aangifte over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht. Door aangifte te doen, vraag je de btw over de zonnepanelen terug. De termijn is vanaf dit jaar zes maanden na het jaar van aanschaf. Koop je dus in 2020 zonnepanelen, dan moet je de btw vóór 1 juli 2021 terugvragen.

Let op!

Na deze periode kun je nog vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de zonnepanelen zijn gekocht een ambtshalve teruggaveverzoek voor de btw indienen. Wordt dit afgewezen, dan kun je niet in beroep bij de rechter.

Vergoeding voor levering

De Belastingdienst merkt je als btw-ondernemer aan als je regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan jouw energieleverancier. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen (3 x 80A). Van vergoeding is alleen sprake als je van jouw energieleverancier voor de door jou geleverde stroom een bedrag ontvangt. Nederland kent de zogenaamde salderingsregeling. Hierbij wordt de door jou geleverde stroom verrekend met de door jou afgenomen stroom. Ook in het geval van saldering is echter sprake van een vergoeding voor de door jou geleverde stroom.

Tip!
Indien je meer stroom verbruikt dan je levert, ben je in principe ook gewoon btw-ondernemer. In de praktijk zullen er immers altijd momenten zijn dat je meer stroom opwekt dan je op dat moment verbruikt.

Het maakt overigens niet uit of je een zogenaamde slimme meter hebt of een analoge (terugdraai)meter. Voor beide meters geldt een vergoeding.

Let op!
De salderingsregeling zal vanaf 2023 geleidelijk worden afgebouwd, wat betekent dat particulieren een deel van de energiebelasting niet meer terugkrijgen van de overheid. Vanaf 2031 krijgt men de energiebelasting helemaal niet meer terug.

Het gehele btw-bedrag?

Over het algemeen zul je niet het volledige btw-bedrag terugkrijgen. Je moet namelijk btw betalen over de vergoeding voor de stroom die je teruglevert en in de meeste gevallen voor de stroom die je zelf verbruikt. Daarnaast is de hoogte van jouw teruggaaf afhankelijk van het soort zonnepanelen: geïntegreerd of niet-geïntegreerd.

Geïntegreerde zonnepanelen

Dit zijn zonnepanelen die ook de functie van dakbedekking vervullen. Bij deze zonnepanelen mag slechts een deel van het btw-bedrag afgetrokken worden. Het deel dat betrekking heeft op de functie van dakbedekking of op de stroom die je zelf verbruikt, kun je niet in aftrek brengen.

Niet-geïntegreerde zonnepanelen

Dit zijn zonnepanelen die op bestaande dakbedekking worden aangebracht en niet als dakbedekking dienen. Bij deze zonnepanelen kun je in principe het gehele btw-bedrag van de factuur voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen.

Btw-correcties

Op jouw btw-aftrek moet je dus nog een correctie aanbrengen voor de teruglevering van stroom en het privégebruik. Deze btw bereken je over de marktprijs (de prijs inclusief energiebelasting, maar exclusief btw die je voor stroom aan jouw energieleverancier moet betalen).

Forfait

Omdat in de praktijk vaak moeilijk is vast te stellen hoeveel stroom je teruglevert en hoeveel stroom je zelf direct verbruikt, kan de btw-correctie ook berekend worden aan de hand van een forfait. Het forfait is afhankelijk van het opwekvermogen van jouw zonnepanelen:

Opwekvermogen in Wattpiek per jaarForfait niet-geïntegreerde zonnepanelenForfait geïntegreerde zonnepanelen
0 - 1000€ 20€ 5
1001 - 2000€ 40€ 10
2001 - 3000€ 60€ 20
3001 - 4000€ 80€ 30
4001 - 5000€ 100€ 40
5001 - 6000€ 120€ 50
6001 - 7000€ 140€ 60
7001 - 8000€ 160€ 70 

8001 - 9000

€ 180€80

9001 - 10.000

€ 200€ 90


Wil je het forfait toepassen en is sprake van geïntegreerde zonnepanelen? Dan mag je slechts 1/3 van het btw-bedrag van jouw zonnepanelen in aftrek brengen.

Let op!
Als je gebruikmaakt van de forfaits, mag je geen btw in rekening brengen aan jouw energieleverancier.

Je bent geen btw verschuldigd over de subsidie die je hebt ontvangen voor de aanschaf van de zonnepanelen.

Geen forfaits?

Wil je geen gebruikmaken van de forfaits, dan dien je zelf vast te stellen hoeveel stroom je teruglevert en (bij niet-geïntegreerde zonnepanelen) hoeveel stroom je direct zelf verbruikt. Jouw energieleverancier moet dan btw aan jou in rekening brengen over alle stroom die aan jou geleverd is, zonder rekening te houden met de teruglevering. Daarnaast moet je over de teruglevering btw in rekening brengen aan jouw energieleverancier.

Kleineondernemersregeling per 2020

Als je omzet exclusief btw minder dan € 20.000 per jaar bedraagt, kun je als ondernemer gebruikmaken van de kleineondernemersregeling. Dit geldt ook voor particulieren met zonnepanelen die zich als ondernemer hebben aangemeld. Je hoeft dan geen btw in rekening te brengen, kunt geen btw meer aftrekken en je hoeft geen btw-aangifte te doen. Je moet wel je omzet bijhouden.

Tip!

Het is waarschijnlijk het voordeligst als je in het jaar van aanschaf nog niet voor de nieuwe regeling opteert, aangezien je dan de btw op de aanschaf van de zonnepanelen ook niet kunt terugkrijgen. Na drie jaar kun je dan alsnog voor de nieuwe regeling kiezen.

Teruggave btw op deel van woning?

Door de energieopwekking van de zonnepanelen op je woning wordt een deel van het pand (het dak) zakelijk gebruikt. De rechter heeft beslist dat daarom ook de btw die drukt op dit deel van het pand kan worden afgetrokken. Deze uitspraak had betrekking op geïntegreerde zonnepanelen, een andere op niet-geïntegreerde zonnepanelen. In hoger beroep is beslist dat de btw op het pand niet deels kan worden afgetrokken. Het is nog niet duidelijk of deze uitspraken ook in cassatie in stand blijven. Je kunt daarom in soortgelijke situaties het beste jouw rechten veiligstellen door de aftrek ook te claimen. Wijst de fiscus dit af, ga dan in bezwaar en beroep.

WOZ-waarde

De rechter heeft eerder beslist dat door het plaatsen van zonnepanelen de WOZ-waarde van je pand toeneemt. Dit betekent onder meer dat jij als eigenaar een hogere aanslag OZB krijgt en een hoger eigenwoningforfait moet opgeven bij de aangifte als je over een eigen woning beschikt. Het maakt niet uit of je geïntegreerde of niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt geplaatst. Ook het feit dat je de zonnepanelen weer kunt demonteren bij verhuizing, is niet van belang.

Tot slot

Als particulier kun je de btw op de aanschaf en onderhoud van zonnepanelen op jouw woning terugvragen. In deze advieswijzer zijn we nader ingegaan op de voorwaarden. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Basecone

Basecone

Heb jij ook nog een papieren archief en bonnetjes overal? Helemaal niet gek, want zo doen heel veel ondernemers het nog. Het kan alleen overzichtelijker door het creëren van je eigen digitale kantoor! Basecone is de software die jou als ondernemer kan helpen als het gaat om digitale documentverwerking. Basecone herkent facturen automatisch, doet direct een boekingsvoorstel en heeft koppelingen met diverse boekhoudpakketten. Gun jezelf dit gemak en bespaar tijd met Basecone.
Nmbrs

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Jan Bouma

Jan Bouma

Salarisadviseur

Monique Slotemaker

Monique Slotemaker

Salaris- en personeelsadviseur

Estate planning

Estate planning

Onze estate planners maken een plan op maat om jouw vermogen zo gunstig mogelijk over te dragen. Zo heb jij (financiële) rust.