Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

30 augustus 2021

Agro: ecoregeling GLB

Naast de basispremie kun je een extra vergoeding krijgen vanuit de ecoregeling. Hieraan deelnemen zal vaak niet alleen een financiële afweging zijn. In de praktijk zijn veel bedrijven al bezig met maatregelen die ‘meetellen’ in het kader van de ecoregeling. Ook spelen andere overwegingen een rol.

Vrijwillig

Je bent niet verplicht om aan de ecoregeling deel te nemen. Als je wel in aanmerking wilt komen voor een vergoeding uit de ecoregeling, dan moet je maatregelen nemen die positief werken op een vijftal thema’s:

 1. Klimaat
 2. Biodiversiteit
 3. Landschap
 4. Water
 5. Bodem

Puntensysteem met integrale aanpak

Voor de ecoregeling geldt een puntensysteem. Je moet op alle thema’s een minimaal aantal punten scoren. Dit wordt gerelateerd aan de grootte en ligging van jouw bedrijf. Hoe meer oppervlakte je hebt, hoe meer punten je voor jouw bedrijf en per thema moet halen. Afhankelijk van het puntenaantal kom je in een bepaalde ‘klasse’. Een hogere klasse betekent een hogere vergoeding.

Vergoeding per hectare.

Je ontvangt geen vergoeding per maatregel, maar een vergoeding per hectare. De vergoedingen zijn nog niet definitief, maar als indicatie is genoemd: klasse ‘brons’ € 110/ha, klasse ‘zilver’ € 120/ha, klasse ‘goud’ € 130/ha. De vergoeding geldt voor alle hectares die je in gebruik hebt.

Goud voor biologisch

Heb je een biologisch bedrijf? Dan val je automatisch in de klasse ‘goud’.

Maatregelen

De maatregelen die meetellen binnen de ecoregeling zijn nog niet definitief. Om een indruk te geven, staan hieronder enkele voorbeelden genoemd:

 • Rustgewas, eiwitgewas, meerjarig gewas en/of groene braak.
 • Gras/klaver, kruidenrijk grasland en/of blijvend grasland.
 • Gras- of akkerrand en/of ecologisch slootbeheer.
 • Niet ploegen / niet scheuren.
 • Maximale veebezetting per hectare.
 • Landschapselementen.

Bestaande maatregelen tellen ook

Voer je een bepaalde maatregel al uit? Of is deze al aanwezig (bijv. landschapselement)? Dan mag je deze ook meetellen.

Soms ook voor conditionaliteit

Bepaalde maatregelen die voor de ecoregeling meetellen (niet productief areaal/landschapselement) mag je soms ook meetellen bij de conditionaliteit.

Overweging niet alleen financieel

Veel bedrijven treffen al maatregelen die straks meetellen bij de ecoregeling, zoals bijvoorbeeld akkerranden, kruidenrijk grasland, niet ploegen en/of landschapselementen. Met een ‘beetje’ extra kun je wellicht voldoen aan een van de ‘klassen’. Echter het ‘vertrekpunt’ is per bedrijf erg verschillend.

Overige overwegingen

Daarnaast kunnen ook de volgende overwegingen meespelen bij jouw keuze:

 • Effecten op langere termijn (bijv. verbeteren bodemkwaliteit).
 • Bijdrage aan imago sector (bijv. positieve uitstraling akkerrand).
 • Invulling toekomstige wetgeving (klimaat, milieu, biodiversiteit).

Het nieuwe GLB vraagt om nieuwe keuzes. Wij houden je op de hoogte en denken graag met je mee!

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Agro: GLB 2023

Agro: GLB 2023

30-08-2021

Opvallend in het nieuwe GLB, wat gaat gelden van 2023 t/m 2027, is dat de vergroeningspremie vervalt. Om alleen de basispremie te ontvangen, moet wel aan vergelijkbare (vergroenings-)eisen worden voldaan. Mede door verschuivingen in budgetten ontvang je straks een lagere bedrijfstoeslag.
Agro: eisen voor basispremie GLB

Agro: eisen voor basispremie GLB

30-08-2021

Wil je vanaf 2023 basispremie ontvangen? Dan moet je aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen. Deze basisvoorwaarden lijken in hoofdlijnen op de huidige randvoorwaarden en vergroeningseisen. Er zijn echter ook wezenlijke verschillen, die soms een behoorlijke impact hebben.
Agro: hanteer nieuwe pachtnormen 2021

Agro: hanteer nieuwe pachtnormen 2021

30-08-2021

Voor het pachtjaar, dat begint vanaf 1 juli 2021, gelden nieuwe pachtnormen. Afhankelijk van het pachtprijsgebied stijgt of daalt de pachtprijs.
Agro: stimulans omschakeling verduurzaming

Agro: stimulans omschakeling verduurzaming

30-08-2021

Binnen het ‘Omschakelprogramma’ is een pilot gestart. Je kunt nu met gunstige voorwaarden, een achtergestelde lening afsluiten. Ook komt er een ‘werkkapitaalregeling’ en een ‘subsidieregeling bedrijfsplannen’.
Financiële administratie

Financiële administratie

Het digitaliseren van jouw financiële administratie levert inzicht en tijd op. Wil jij ook 24/7 inzicht in jouw cijfers? Wij helpen je graag.
Eindejaarstips inzake de btw

Eindejaarstips inzake de btw

25-11-2021

Uiterlijk eind januari moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het jaar 2021 indienen. Dit en meer in de eindejaarstips inzake de btw.