Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

30 augustus 2021

Agro: hanteer nieuwe pachtnormen 2021

Voor het pachtjaar, dat begint vanaf 1 juli 2021, gelden nieuwe pachtnormen. Afhankelijk van het pachtprijsgebied stijgt of daalt de pachtprijs.

Pachtvormen

De vastgestelde pachtnormen gelden voor reguliere pacht en geliberaliseerde pachtovereenkomsten langer dan 6 jaar.

Stijgers en dalers bij pachtnormen

De pachtnormen dalen in acht van de veertien pachtprijsgebieden t.o.v. 2020 (1% tot 14%). De daling is het grootst in het gebied ‘Veenkoloniën en Oldambt’. In de overige zes pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen gestegen (2 tot 25%). De hoogste stijging geldt voor het ‘Zuidwestelijk akkerbouwgebied’.

Agrarische bedrijfsgebouwen

De maximaal toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen stijgen met 2,44%.

Agrarische woningen

De pachtprijs voor agrarische woningen blijft gelijk voor pachtovereenkomsten die zijn gesloten vóór 1 september 2007. Heb je jouw pachtovereenkomst vanaf 1 september 2007 afgesloten? Dan geldt een stijging van 1,3%

Controleer of jouw verpachter de juiste pachtprijs doorvoert. Vragen? Informeer bij jouw adviseur.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Agro: GLB 2023

Agro: GLB 2023

30-08-2021

Opvallend in het nieuwe GLB, wat gaat gelden van 2023 t/m 2027, is dat de vergroeningspremie vervalt. Om alleen de basispremie te ontvangen, moet wel aan vergelijkbare (vergroenings-)eisen worden voldaan. Mede door verschuivingen in budgetten ontvang je straks een lagere bedrijfstoeslag.
Agro: eisen voor basispremie GLB

Agro: eisen voor basispremie GLB

30-08-2021

Wil je vanaf 2023 basispremie ontvangen? Dan moet je aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen. Deze basisvoorwaarden lijken in hoofdlijnen op de huidige randvoorwaarden en vergroeningseisen. Er zijn echter ook wezenlijke verschillen, die soms een behoorlijke impact hebben.
Agro: ecoregeling GLB

Agro: ecoregeling GLB

30-08-2021

Naast de basispremie kun je een extra vergoeding krijgen vanuit de ecoregeling. Hieraan deelnemen zal vaak niet alleen een financiële afweging zijn. In de praktijk zijn veel bedrijven al bezig met maatregelen die ‘meetellen’ in het kader van de ecoregeling. Ook spelen andere overwegingen een rol.
Agro: stimulans omschakeling verduurzaming

Agro: stimulans omschakeling verduurzaming

30-08-2021

Binnen het ‘Omschakelprogramma’ is een pilot gestart. Je kunt nu met gunstige voorwaarden, een achtergestelde lening afsluiten. Ook komt er een ‘werkkapitaalregeling’ en een ‘subsidieregeling bedrijfsplannen’.
Melvin Buis

Melvin Buis

Salaris- en personeelsadviseur

Accountant Texel

Accountant Texel

Ben je als ondernemer net gestart met je bedrijf, zit je middenin allerlei ondernemerskwesties of ga je binnenkort afstand doen van jouw onderneming? Dan is het raadzaam om advies te vragen aan een accountant. Omnyacc Texel ondersteunt en adviseert in alle fases van het ondernemerschap. Een accountantskantoor zijn we nog steeds, maar met een uitgebreid dienstenpakket. Denk aan fiscaal en juridisch advies, controle, financiële administratie of salarisadministratie. Ons team werkt nauw samen om jou en je onderneming naar een hoger niveau te tillen. Loop ook eens bij ons binnen.