Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

30 augustus 2021

Agro: GLB 2023

Opvallend in het nieuwe GLB, wat gaat gelden van 2023 t/m 2027, is dat de vergroeningspremie vervalt. Om alleen de basispremie te ontvangen, moet wel aan vergelijkbare (vergroenings-)eisen worden voldaan. Mede door verschuivingen in budgetten ontvang je straks een lagere bedrijfstoeslag.

Onderdelen GLB 2023

Net als nu zal ook het nieuwe GLB bestaan uit ‘rechtstreekse betalingen’ en ‘plattelandsontwikkeling’. De rechtstreekse betalingen bestaan vanaf 2023 uit:

  • Basispremie
  • Ecoregeling
  • Steun Jonge landbouwers
  • Gekoppelde inkomenssteun

Vergroeningspremie vervalt

Vanaf 2023 ontvang je geen vergroeningspremie meer. Om de basispremie te kunnen ontvangen, moet je wel aan de basisvoorwaarden voldoen (zie volgende pagina). De voorwaarden zijn in hoofdlijnen vergelijkbaar met de huidige basis-en vergroeningseisen. Maar soms gelden voor jouw bedrijf strengere voorwaarden.

Ecoregeling

Je kunt wel een extra vergoeding krijgen als je aan de ‘ecoregeling’ meedoet. Hiervoor moet je wel (extra) maatregelen op jouw bedrijf doorvoeren.

Lagere bedrijfstoeslag

Een aanzienlijk deel van het budget voor rechtstreekse betalingen moet aan de ‘ecoregeling’ worden besteed. Daarnaast wil Nederland extra budget overhevelen naar plattelandsontwikkeling. De exacte keuzes hierin zijn nog niet bekend. De inschatting is wel dat hierdoor de basispremie tussen € 200 en € 250 per hectare komt te liggen. Dit is beduidend lager dan de basis- én vergroeningspremie die je nu ontvangt (circa € 370/ha).

Nationaal Strategisch Plan

Nog niet alle details van het nieuwe GLB zijn bekend. Ook kan Nederland hier zelf nog keuzes in maken. Voor het eind van dit jaar worden deze keuzes vastgelegd in het Nationaal Strategisch Plan (NSP).

Let op!

Door de lagere bedrijfstoeslag vermindert jouw inkomenssteun aanzienlijk. Houd bij jouw financiële plannen rekening met deze verlaging.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Agro: eisen voor basispremie GLB

Agro: eisen voor basispremie GLB

30-08-2021

Wil je vanaf 2023 basispremie ontvangen? Dan moet je aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen. Deze basisvoorwaarden lijken in hoofdlijnen op de huidige randvoorwaarden en vergroeningseisen. Er zijn echter ook wezenlijke verschillen, die soms een behoorlijke impact hebben.
Agro: ecoregeling GLB

Agro: ecoregeling GLB

30-08-2021

Naast de basispremie kun je een extra vergoeding krijgen vanuit de ecoregeling. Hieraan deelnemen zal vaak niet alleen een financiële afweging zijn. In de praktijk zijn veel bedrijven al bezig met maatregelen die ‘meetellen’ in het kader van de ecoregeling. Ook spelen andere overwegingen een rol.
Agro: hanteer nieuwe pachtnormen 2021

Agro: hanteer nieuwe pachtnormen 2021

30-08-2021

Voor het pachtjaar, dat begint vanaf 1 juli 2021, gelden nieuwe pachtnormen. Afhankelijk van het pachtprijsgebied stijgt of daalt de pachtprijs.
Agro: stimulans omschakeling verduurzaming

Agro: stimulans omschakeling verduurzaming

30-08-2021

Binnen het ‘Omschakelprogramma’ is een pilot gestart. Je kunt nu met gunstige voorwaarden, een achtergestelde lening afsluiten. Ook komt er een ‘werkkapitaalregeling’ en een ‘subsidieregeling bedrijfsplannen’.
Pensioen ondernemer

Pensioen ondernemer

Je kunt als ondernemer niet vroeg genoeg beginnen met het vormen van jouw eigen basisinkomen. Onze pensioenspecialisten staan voor je klaar!