Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

30 augustus 2021

Agro: stimulans omschakeling verduurzaming

Binnen het ‘Omschakelprogramma’ is een pilot gestart. Je kunt nu met gunstige voorwaarden, een achtergestelde lening afsluiten. Ook komt er een ‘werkkapitaalregeling’ en een ‘subsidieregeling bedrijfsplannen’.

Omschakelprogramma

Met het ‘Omschakelprogramma Duurzame Landbouw’ stimuleert de overheid agrarische ondernemers om versneld om te schakelen naar ‘een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering’.

Pilot Investeringsfonds

Je kunt vanuit het pilotfonds een achtergestelde lening krijgen van max. € 400.000 voor investeringen die nodig zijn voor jouw omschakeling. Uit een bedrijfsplan moet blijken op welke manier je bijdraagt aan de gestelde doelen. Je kunt je reeds aanmelden voor de pilot.

Werkkapitaalregeling

Neem je deel aan het pilot-investeringsfonds of wil je overschakelen naar biologische landbouw? Doe dan vanaf 1 september een beroep op de ‘werkkapitaalregeling’. Hiermee kun je tijdelijke liquiditeitstekorten opvangen.

Subsidieregeling bedrijfsplannen

Naar verwachting kun je vanaf 1 november subsidie aanvragen voor het opstellen van een bedrijfsplan voor omschakeling. Deze subsidie krijg je in de vorm van een voucher die je bij een ‘BAS-adviseur’ kunt verzilveren.

Jouw bedrijf verduurzamen? Informeer bij ons naar de mogelijkheden binnen het ‘Omschakelprogramma’.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Agro: GLB 2023

Agro: GLB 2023

30-08-2021

Opvallend in het nieuwe GLB, wat gaat gelden van 2023 t/m 2027, is dat de vergroeningspremie vervalt. Om alleen de basispremie te ontvangen, moet wel aan vergelijkbare (vergroenings-)eisen worden voldaan. Mede door verschuivingen in budgetten ontvang je straks een lagere bedrijfstoeslag.
Agro: eisen voor basispremie GLB

Agro: eisen voor basispremie GLB

30-08-2021

Wil je vanaf 2023 basispremie ontvangen? Dan moet je aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen. Deze basisvoorwaarden lijken in hoofdlijnen op de huidige randvoorwaarden en vergroeningseisen. Er zijn echter ook wezenlijke verschillen, die soms een behoorlijke impact hebben.
Agro: ecoregeling GLB

Agro: ecoregeling GLB

30-08-2021

Naast de basispremie kun je een extra vergoeding krijgen vanuit de ecoregeling. Hieraan deelnemen zal vaak niet alleen een financiële afweging zijn. In de praktijk zijn veel bedrijven al bezig met maatregelen die ‘meetellen’ in het kader van de ecoregeling. Ook spelen andere overwegingen een rol.
Agro: hanteer nieuwe pachtnormen 2021

Agro: hanteer nieuwe pachtnormen 2021

30-08-2021

Voor het pachtjaar, dat begint vanaf 1 juli 2021, gelden nieuwe pachtnormen. Afhankelijk van het pachtprijsgebied stijgt of daalt de pachtprijs.
Patrick de Lange

Patrick de Lange

Assistent-accountant

Twinfield

Twinfield

Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.