5 februari 2024

Agro: wanneer vervroegd mest uitrijden?

Staat je gewas op de lijst 'Vroege teelten'? Dan mag je van 16 februari t/m 15 maart drijfmest aanwenden op bouwland. Je moet vooraf het perceel en gewas registreren bij RVO.

Vervroegd uitrijden van drijfmest op bouwland

De standaardregel is dat je op bouwland drijfmest mag aanwenden vanaf 16 maart. Dit geldt voor alle grondsoorten. Teel je een ‘vroeg gewas’? Dan mag je vanaf 16 februari drijfmest aanwenden. Dit geldt alleen voor vroege gewassen die op de lijst ‘Vroege teelten’ (RVO) staan. Voorbeelden hiervan zijn: aardappelen, bieten, granen, uien, bollen en diverse groenten.

Vooraf registreren in ‘Mijn percelen’
Je moet het perceel met de vroege teelt minimaal 24 uur voorafgaand aan het aanwenden van de drijfmest registreren in ‘Mijn percelen’. Op deze manier heb je aan de meldplicht voldaan.

Teeltverplichting

Indien je op het perceel in de periode van 16 februari t/m 15 maart drijfmest aanwendt, dan ben je verplicht om in dat kalenderjaar op dat perceel het vroege gewas te telen.

Tot slot

Wil je voor 16 maart een ‘vroege teelt’ bemesten? Zorg dan dat je het gewas tijdig registreert in ‘Mijn percelen’.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Bijzonder tarief vakantiegeld
Hoe zit het met de loonheffing (voorheffing van de inkomstenbelasting) en de uiteindelijke inkomstenbelasting bij de aangifte? Je vindt hier meer uitleg over uitbetalingen eenmalige uitkeringen zoals vakantiegeld, bonussen etc.
Lees verder
arrow right
Tristan Ellen

Tristan Ellen

Registeraccountant

Energielabel C voor kantoor verplicht
Sinds 1 januari 2023 dienen kantoorpanden verplicht geregistreerd te zijn met een energielabel van minimaal niveau C. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoe je als kantoor niet aan de eisen? Dan loop je het risico te moeten sluiten. Je mag dan pas weer open als jouw kantoor wel aan de eisen voldoet.
Lees verder
arrow right
Unit4
Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.
Lees verder
arrow right